Meluilmoitus / Toivonen Demolition Oy / Ollinkehä 8

Asia

Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Toiminnanharjoittaja

Toivonen Demolition Oy

Toimipaikka

Ollinkehä 8, Raahe

Ilmoitus

Toivonen Demolition Oy on lähettänyt Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus on saapunut Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 1.7.2021.

Asia koskee aikavälillä 1.8.-31.12.2021 tapahtuvaa murskaustoimintaa. Murskaustyön kesto ilmoitettuna ajankohtana on 48 vuorokautta. Toimintaa on arkisin maanantaista perjantaihin klo 7:00-18:00 välisenä aikana. Melutaso 10 metrin päässä on 85 dB(A). 

Ilmoituksen nähtävänä pito

Ilmoitus on julkisesti nähtävillä 6.7.-26.7.2021 Raahen kaupungin internet-sivuilla. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 7. päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 12.7.2021.

Muistutusten ja mielipiteiden jättäminen

Asianosaisilla, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutus ilmoituksen johdosta. Myös muilla on mahdollisuus ilmaista asiasta mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena kuulutusaikana osoitteeseen Raahen kaupunki, ympäristönsuojeluviranomainen, Ruskatie 1, 92140 Pattijoki tai sähköpostitse ymparisto [at] raahe.fi.

Lisätiedot

Lisätietoja hankkeen johdosta antaa asiaa valmisteleva vs. ympäristötarkastaja Ilona Varis, ilona.varis [at] raahe.fi, puh. 044 4393633.

Liitetiedostot