Melulupa / Raahen kaupunki / Pekanpäivät 2021

Ympäristösuojelulain 118 §:n mukainen päätös tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta

Asia                  

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on käsitellyt hakijan Raahen kaupunki ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta ja hyväksynyt toiminnan hakemuksen mukaisesti toteutettuna. Meluilmoitus koskee Raahessa Härkätorilla 2.7.2021 järjestettävää Pekanpäivät 2021 -tapahtumaa, jossa käytetään äänentoistolaitteita klo 21.00-24.00 välisenä aikana.

Päätöspäivä on 28.6.2021. Päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 5.7.2021.

Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 28.6.2021-4.8.2021 Raahen kaupungin internet-sivuilla sekä julkipano.fi-sivulla.

Muutoksenhaku

Ympäristönsuojelulain perusteella tehtyyn päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika päättyy 4.8.2021, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä hallinto-oikeudessa. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja antaa päätöksen tehnyt ympäristötarkastaja Riikka Nevalainen, ymparisto [at] raahe.fi.     

                                   

Liitetiedostot