Melulupa / Raahen kaupunki / Pooki Flakkaa

Asia

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on käsitellyt hakijan Raahen kaupunki, kaupunkikehittäminen ja näkyvyys ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta ja hyväksynyt toiminnan hakemuksen mukaisesti toteutettuna. Meluilmoitus koskee Raahessa Rantatorilla 12.-17.7.2021 järjestettävää Pooki Flakkaa – Raahen Meripäivät -tapahtumaa, jossa käytetään äänentoistolaitteita ma-pe klo 14-20 ja la klo 11-17 välisenä aikana.

Päätöspäivä on 24.6.2021. Päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 30.6.2021. Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 24.6.-30.7.2021 Raahen kaupungin internet-sivuilla.

Muutoksenhaku

Ympäristönsuojelulain perusteella tehtyyn päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika päättyy 30.7.2021, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä hallinto-oikeudessa. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja antaa päätöksen tehnyt vs. ympäristötarkastaja Ilona Varis, puh. 044 4393633, ilona.varis [at] raahe.fi.

Liitetiedostot