Päätös ilmoituspäätöksen peruuttamisesta / Eläinsuoja / Timo Säily

Eläinsuojan ilmoituspäätöksen peruuttaminen Raahen Vihannin kylällä tilalla Siimes 678-418-17-35 / Timo Säily

Asia

Raahen kaupungin ympäristösihteeri on antanut ilmoituspäätöksen 11.6.2020 § 19 Timo eläinsuojan toiminnalle tilalle Siimes 678-418-17-35, Vihanti, Raahe.

Raahen kaupungin ympäristösihteeri päättää peruuttaa 11.6.2020 § 19 myönnetyn ilmoituspäätöksen hallintolain 50 § 1 mom. 4) perusteella. Ilmoituspäätös perutaan, koska se on tehty virheellisten selvitysten perusteella. Ympäristölautakunnan 2.9.1997 § 52 myöntämä ympäristölupa pysyy voimassa.

Tämä päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 7.9.-14.10.2020 välisen ajan Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen internet-sivuilla.

Muutoksen haku

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa kerrotulla tavalla muutosta valittamalla siitä Vaasan hallinto-oikeuteen (Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa, faksi 029 5642760, sähköposti vaasa.hao [at] oikeus.fi) 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Lisätietoja saa päätöksen tehneeltä ympäristösihteeri Riikka Nevalaiselta, p.  044 439 3503 tai sähköpostilla riikka.nevalainen [at] raahe.fi ().