Päätös talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta

Päätös

Raahen kaupungin vs. ympäristötarkastaja on myöntänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 156 d §:n mukaisen luvan poiketa jätevesien käsittelystä kolmeksi vuodeksi eli 6.10.2024 saakka. Päätös on nähtävillä 7.10.-12.11.2021 välisen ajan Raahen kaupungin internet-sivuilla.