Ympäristö- ja maa-aineslupa / Maarakennus Sippala Oy

Asia

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on tarkastanut Maarakennus Sippala Oy:n ympäristö- ja maa-aineslupahakemuksen ja päättänyt myöntää ympäristö- ja maa-ainesluvan hiekan ottoon sekä kalliokiven louhintaan ja murskaukseen tilalla Korkiakangas 678-411-11-121, Ritokankaat, Piehinki, Raahe.

Tämän päätöksen antopäivä on 6.7.2021. Kuulutuksen julkaisupäivä on 6.7.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 12.7.2021. Päätös on nähtävillä 6.7.-11.8.2021 välisen ajan Raahen kaupungin internet-sivuilla.

Muutoksenhaku

Tähän päätöksen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudesta. Valitusaika päättyy 11.8.2021, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä hallinto-oikeudessa. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja hankkeen johdosta antaa päätöksen valmistellut vs. ympäristötarkastaja Ilona Varis, puh. 044 4393633, ilona.varis [at] raahe.fi, postiosoite: Ruskatie 1, 92140 Pattijoki.