Ympäristölupa ampumaradalle / Pattijoki, Palokangas / Raahen ampujat ry

Asia

Raahen kaupungin ympäristösihteeri on tarkastanut Raahen Ampujat ry:n ympäristölupahakemuksen ja päättänyt myöntää ympäristöluvan olemassa olevalle ampumaradalle, joka sijoittuu Raahen kaupunkiin, Pattijoelle, kiinteistölle Maja 678-415-130-1. Ympäristölupa myönnetään määräaikaisena 7 vuodeksi.

Tämän päätöksen antopäivä on 23.9.2020. Kuulutuksen julkaisupäivä on 23.9.2020. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 29.9.2020. Päätös on nähtävillä 23.9.-29.10.2020 välisen ajan Raahen kaupungin internet-sivuilla sekä julkipano.fi -sivustolla.

Muutoksenhaku

Tähän lupapäätöksen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudesta. Valitusaika päättyy 29.10.2020, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä hallinto-oikeudessa. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja saa päätöksen valmistelleelta vs. ympäristösihteeri Mari Maliselta, puh. 044 439 3633, sähköposti: mari.malinen [at] raahe.fi.