Ympäristöluvan muutos / Jätteiden siirtokuormausasema / Raaahen kaupunki

Asia

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on tarkastanut Raahen kaupungin teknisen keskuksen hakemuksen jätteiden siirtokuormausaseman (Raahen jäteasema) ympäristöluvan muuttamiseksi ja päättänyt myöntää ympäristölupaan hakemuksen mukaisen muutoksen, joka mahdollistaa vaarallisten jätteiden vastaanoton.

Tämän päätöksen antopäivä on 30.10.2020. Kuulutuksen julkaisupäivä on 30.10.2020. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 5.11.2020. Päätös on nähtävillä 30.10.-7.12.2020 välisen ajan Raahen kaupungin internet-sivuilla sekä julkipano.fi-sivustolla.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudesta. Valitusaika päättyy 7.12.2020, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä hallinto-oikeudessa. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja saa päätöksen tehneeltä vs. ympäristösihteeri Mari Maliselta p.044 439 3633, mari.malinen [at] raahe.fi