Ympäristöluvan rauettaminen, Autokotila Oy

Asia

Raahen kaupungin ympäristötarkastaja on ottanut vastaan Autokotila Oy:n ilmoituksen toiminnan päättymisestä ja hakemuksen luvan rauettamisesta. Ympäristötarkastaja päättää rauettaa Autokotila Oy:n ympäristöluvan (Vihanti YMLA 30.1.2002 § 19) varastointialueelle kiinteistöllä Sivumaa Rno: 678-418-17-4, osoitteessa ~Malmitie 431, 86400.

Kuulutuksen julkaisupäivä on 23.11.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Päätös on nähtävillä 23.11.-29.12.2021 välisen ajan Raahen kaupungin internet-sivuilla.

Muutoksenhaku

Tähän päätöksen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudesta. Valitusaika päättyy 29.12.2021, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä hallinto-oikeudessa. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja

Anu Kiviniitty
puh. 044 4393 633
anu.kiviniitty [at] raahe.fi
postiosoite: Tekninen keskus/Softpolis, Rantakatu 8E, 92100 Raahe