YSL 115 §:n mukainen ilmoituspäätös eläinsuojasta / Timo Säily / Vihanti

Kuulutus ilmoituspäätöksestä: eläinsuojan toiminta

Asia

Raahen kaupungin ympäristösihteeri on tarkastanut Timo Säilyn ilmoituksen eläinsuo-jasta ja päättänyt antaa ilmoituspäätöksen eläinsuojan toiminnalle tilalle Siimes 678-418-17-35, Vihanti, Raahe.

Päätöksen mukainen toiminta käsittää eläinsuojan toiminnan: 600 lihasikaa.

Ilmoituspäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 11.6.-20.7.2020 välisen ajan Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen internet-sivuilla.

Muutoksenhaku

Tähän ilmoituspäätökseen tyytymätön voi hakea päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa kerrotulla tavalla muutosta valittamalla siitä Vaasan hallinto-oikeuteen (Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa, faksi 029 5642760, sähköposti vaasa.hao [at] oikeus.fi) 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Lisätietoja saa päätöksen tehneeltä ympäristösihteeri Riikka Nevalaiselta, p.  044 439 3503 tai sähköpostilla riikka.nevalainen [at] raahe.fi