Jokamiehenoikeudet

Pohjoismaissa on ainutlaatuisen laajat jokamiehenoikeudet. Meillä suuret metsäalueet ja vesistöt antavat erinomaiset puitteet liikkua ja virkistäytyä luonnossa.

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen oikeutta käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Luonnon käyttämiseen jokamiehenoikeuksien sallimissa rajoissa ei siis tarvita maanomistajan lupaa eikä oikeuksien käyttämisestä tarvitse maksaa mitään.

Luonnonsuojelualueilla eivät kuitenkaan jokamiehenoikeudet ole sellaisenaan voimassa. Jokamiehenoikeuksiin sisältyy aina vaatimus, että niiden käytöstä ei aiheudu taittaa tai vahinkoa. Oikeutta ei saa käyttää haittaa tai häiriöitä tuottavalla tavalla.

Jokamiehenoikeudella saa

 • liikkua luonnossa omin voimin eli jalan, hiihtäen tai pyöräillen
 • liikkua muualla kuin pihamaalla sekä muilla kuin sellaisilla pelloilla, niityillä tai istutuksilla, jotka voivat kulkemisesta vahingoittua
 • oleskella tilapäisesti - esimerkiksi telttailla riittävän etäällä asumuksesta - siellä, missä liikkuminenkin on sallittua
 • poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia
 • kulkea, uida ja peseytyä vesistössä sekä kulkea jäällä
 • onkia ja pilkkiä.

Jokamiehenoikeudella ei saa

 • aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille
 • häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia
 • häiritä poroja ja riistaeläimiä
 • kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta, varpuja, sammalta tms. toisen maalta
 • tehdä avotulta toisen maalle ilman lupaa tai pakottavaa tarvetta
 • häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle asumuksia tai meluamalla
 • roskata ympäristöä
 • ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman maanomistajan lupaa
 • kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia
 • päästää koiraa yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle
 • pitää koiraa kytkemättömänä taajama-alueella, kuntopolulla tai toisen alueella
 • pitää koiraa kytkemättömänä 1.3. - 19.8. välisenä aikana edes omalla alueella.

Lisätietoja:

Ympäristöministeriön opas jokamiehenoikeuksien lainsäädännöstä ja käytännöistä