Musiikkileikkikoulu

Musiikkileikkikoulussa alle kouluikäiset voivat tutustua leikin avulla musiikin maailmaan. Muskarissa syvennetään lapsen kiinnostusta ja rakkautta musiikkiin monipuolisesti laulamalla, loruilemalla, soittamalla, liikkumalla ja kuuntelemalla. Leikinomaisesti tutustutaan musiikin peruselementteihin rytmiin, melodiaan, muotoon, harmoniaan, dynamiikkaan ja sointiväriin sekä eri musiikkityyleihin. Muskarissa vahvistetaan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä musiikin avulla ja harjoitellaan vuorovaikutustaitoja ryhmässä. Kuvismuskarissa käytetään kuvataiteen keinoja musiikin tunnelmiin tutustuttaessa. Muskarit antavat hyvät valmiudet hakeutua musiikkiopiston instrumenttiopintoihin. Kouluikäisille suunnatussa valmennusyhmässä kouluikäisen lapsen on mahdollista vahvistaa musiikillisia taitojaan ja saada valmiuksia musiikkiopiston instrumenttiopintoihin.