Sysselsättningsstöd

Brahestad stödjer arbetslösa i jobbsökningen eller rehabiliteringen genom att erbjuda personligt stöd, individuell handledning och verkstadsverksamhet.

Vår uppgift är att främja sysselsättningen bland unga och långtidsarbetslösa i samarbete med arbets- och näringstjänsterna, socialarbetet och de andra enheterna inom staden.

Vi tillhandahåller dessutom stöd för företag, föreningar och stiftelser när de sysselsätter en arbetstagare med rätt till lönesubvention.

Mer information: direktör för sysselsättning Jaana Hautamäki, jaana.hautamaki [at] raahe.fi.

Åtta människor håller sina händer ovanpå varandras händer.
Bild: Rawpixel.