Bibliotek

Brahestads stadsbibliotek har mottot ”öppen för förändring”, vilket karaktäriserar tjänsterna som utvecklas fördomsfritt i tiden och efter kundernas behov och erbjuds jämlikt till alla som önskar ta del av dem.

Bibliotekskort

Som kund vid OUTI-biblioteken kan du förutom biblioteket i din hemkommun även använda alla andra OUTI-bibliotek. Du får ett OUTI-bibliotekskort vid alla OUTI-bibliotek. Av barn under 15 år krävs vårdnadshavarens skriftliga tillstånd för bibliotekskortet.

Utskriftsversion av anmälningsblankett (pdf). Du kan skriva ut blanketten och fylla i den i förväg. Du får blanketten även på biblioteket.

Bibliotekskortet är personligt. Kortets ägare ansvarar för allt material som lånas med kortet och för användningen av kundbeteckningen och PIN-koden.

Om ditt bibliotekskort kommer bort ska du meddela detta till biblioteket. Ett borttappat kort spärras och kan aktiveras på nytt genom att du styrker din identitet. Du kan också skaffa dig ett nytt bibliotekskort i stället för det gamla, varvid den gamla kundbeteckningen annulleras.

Bibliotekskortet är giltigt fem år. När lånerätten upphör kontrolleras kundens kontaktuppgifter och kortet aktiveras på nytt. Om kunduppgifterna är bristfälliga kan kunden få låneförbud.

Förändring av kontaktuppgifterna

Meddela adressändring samt byte av telefonnummer eller e-postadress till biblioteket. Du kan lämna de nya uppgifterna personligen på biblioteket, per telefon, via e-post eller på OUTI-webbiblioteket. Förändringar som görs på OUTI-webbiblioteket förmedlas till bibliotekets personal som uppdaterar uppgifterna.

Namnändring ska meddelas till biblioteket personligen. Ta med dig en identitetshandling som är utfärdad med ditt nya namn.

Bibliotekets lekplats med en stor mjuk leksak och en dekorativ lässtol.
Huvudbiblioteket. Bild: Arja Nevala.
Huvudbiblioteket

Rantakatu 45

92100 Brahestad

tfn 040 135 6799

kirjasto [at] raahe.fi

Outi-bibliotek.