Tomter och markanvändning

Tekniska centralens enhet för markanvändning och lantmäteri ansvarar för följande:

  • stadens lantmäteri- och karteringsuppgifter
  • kart- och geodatamaterialen
  • stadens markanskaffningar och -överlåtelser
  • fastighetsbildningstjänsterna i detaljplaneområdet samt för
  • förvaltningen av stadens mark- och vattenområden.
  • Enheten tillhandahåller information om de bostads- och företagstomter som staden erbjuder.
  • Vid enheten får man även de kartor som behövs för bygglov och enheten utför terrängmärkningar och utsättningar.
  • Enheten säljer stadens kartprodukter som papperskartor och numeriska filer.

 

Ingång till Tekniska Centrum.
Tekniska centralen. Bild: Brahestad.