Andra stadiet

Brahestad erbjuder goda möjligheter till studier på andra stadiet och kompetensutveckling. Ett högklassigt gymnasium, mångsidiga yrkesutbildningar och sommaruniversitetet producerar experter till arbetslivet och fortsatta studier.

På sidan:

Brahestads gymnasium

Adress: Merikatu 1, 92100 Brahestad.

Brahestads gymnasium

Brahestads gymnasium är en modern skola vid havet. Skolan byggdes år 1958 och moderniserades år 2000 och den erbjuder ett täckande språkurval samt många tillämpnings- och fördjupningskurser. Vid Brahestads gymnasium studerar cirka 380 elever och skolan erbjuder även gymnasieundervisning vid dubbelexamen. Brahestads gymnasium samarbetar på distans med gymnasieskolorna i Pyhäjoki och Siikajoki. 

Utbildningscentret Brahe

Adress: Brahestads utbildningssamkommun, PB 2, 92150 Brahestad.

Utbildningscentret Brahe

Vid Utbildningscentret Brahe kan studerandena välja mellan flera utbildningsområden och över 100 olika examina. Till Utbildningscentret Brahe hör Brahestads yrkesinstitut, hantverks- och konstindustriinstitutet Lybeckerin opisto och lantbruksinstitutet Ruukin maaseutuoppilaitos.

Brahestads yrkesinstitut

Adress: Tervahovinkatu 2, 92150 Brahestad.

Brahestads yrkesinstitut

Vid Brahestads yrkesinstitut kan du avlägga många olika grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen. Yrkesinstitut erbjuder även möjlighet till dubbelexamen, utbildning med idrottsinriktning och annan utbildning.

Hantverks- och konstindustriinstitutet Lybeckerin opisto

Adress: Sofia Lybeckerin katu 1, PB 88, 92100 Brahestad.

Hantverks- och konstindustriinstitutet Lybeckerin opisto

Lybeckerin opisto är Finlands äldsta finskspråkiga hantverks- och konstindustriinstitut. Vid institutet kan du avlägga tre olika grundexamen inom områdena media och visuell kommunikation, konstindustri och ytbehandling. Du kan även avlägga dubbelexamen vid institutet (yrkesexamen och studentexamen).

Lantbruksinstitutet Ruukin maaseutuopisto

Adress: Sammalkankaantie 280, 92400 Ruukki.

Lantbruksinstitutet Ruukin maaseutuopisto

Vid lantbruksinstitutet Ruukin maaseutuopisto kan du avlägga grundexamen inom hästhushållning, lantbruk eller natur och miljö. Utöver i kontaktundervisning kan examen även avläggas som vuxenutbildning genom fristående examen. Studerandena vid lantbruksinstitutet har möjlighet att avlägga dubbelexamen i samarbete med gymnasiet i Siikajoki.

Borgar- och handelsskolan i Brahestad

Adress: Merikatu 2, 92100 Brahestad.

Borgar- och handelsskolan i Brahestad

Borgar- och handelsskolan i Brahestad erbjuder unga och vuxna en studieväg till grundexamen inom data- och kommunikationsteknik (datanom) och grundexamen inom handel och ekonomi (merkonom). Vid skolan kan man även flexibelt avlägga olika yrkes- eller specialyrkesexamen.

SSAB:s industriläroanstalt

Adress: Rautaruukintie 155, 92100 Brahestad.

SSAB:s industriläroanstalt

SSAB:s industriläroanstalt utbildar fackmän till metallbranschen. Industriläroanstalten ordnar utbildningsprogram med rekrytering samt upprätthåller och uppdaterar personalens kompetens. Under studierna kan du avlägga olika yrkesexamen, delar av dem eller specialyrkesexamen inom teknik.

Norra Österbottens sommaruniversitet, Brahestads verksamhetsställe

Adress: Rantakatu 5 D, 92100 Brahestad.

Norra Österbottens sommaruniversitet, Brahestads verksamhetsställe

Norra Österbottens sommaruniversitets verksamhetsställe i Brahestad erbjuder utbildning vid öppna universitetet, yrkesmässig påbyggnadsutbildning, träningskurser och hobbykurser samt olika slags öppna tillställningar. Största delen av undervisningen vid sommaruniversitetet är öppen för alla oberoende av ålder eller tidigare grundutbildning.

Röd tegelstensbyggnad med tre våningar och en välvd port framför byggnaden.
Brahestads gymnasium. Bild: Virpi Stång.