Behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 började EU:s allmänna dataskyddsförordning att tillämpas vid behandling av personuppgifter. Förordningen förutsätter transparens i behandlingen av personuppgifter och medför en skyldighet att tillhandahålla information. Den registrerade informeras om behandlingen av personuppgifter med dataskyddsbeskrivningar.

I behandlingen av personuppgifter följer man i Brahestad arkivbildningsplaner och de lagringstider som fastställs i dem. Uppgifterna om lagringstiderna och annan behandling baseras på myndigheternas anvisningar, lagar och förordningar. Personuppgifterna behandlas endast i nödvändig utsträckning och för det ändamål som de är avsedda för. Stadens personal gör årligen ett dataskyddstest, som de måste klara, och dessutom har staden en dataskydds- och datasäkerhetspolicy.

Dataskyddsbeskrivningar och begäran om uppgifter

De finskspråkiga dataskyddsbeskrivningarna finns att läsa på Brahestads webbplats och mer information om dem ges av kontaktpersonerna för respektive register. I dataskyddsbeskrivningen berättar vi hur vi använder personuppgifterna och för vilket ändamål.

Den registrerade kan begära insyn i sina uppgifter eller kräva rättelse av uppgifterna. I dessa situationer ska man kontakta Brahestads registratorskontor.