Småbarnspedagogik

Alla barn under skolåldern har en subjektiv rätt till dagvård, det vill säga småbarnspedagogik. Småbarnspedagogiken innebär en fostrande växelverkan i barnets livsmiljö, vars mål är att främja barnets sunda uppväxt, utveckling och inlärning. Småbarnspedagogiken grundar sig på Utbildningsstyrelsens riksomfattande grunder för planen för småbarnspedagogik, som är ett normgivande dokument.

Bland småbarnspedagogikens tjänster kan familjen välja antingen kommunal dagvård, privat dagvård eller hemvårdsstöd för sitt barn.

Tjänsterna inom småbarnspedagogiken i Brahestad håller hög kvalitet och barnet och familjen står i centrum. Verksamheten bygger på att stödja barnets utveckling med hjälp av en mångsidig verksamhet i samarbete med föräldrarna. Vid ordnandet av dagvården är målet flexibilitet mellan olika former av småbarnspedagogik och beaktande av kundaspekten.

I Brahestad erbjuds tjänster inom småbarnspedagogiken i kommunala och privata daghem, i gruppfamiljedaghem, inom familjedagvården och i form av lekverksamhet.

Förskoleundervisning ordnas på nästan alla daghem och skolor.

Brahestads tjänster för småbarnspedagogiken erbjuder stöd för barnets utveckling och inlärning: Barnen och föräldrarna får stöd förutom av personalen inom småbarnspedagogiken även av fyra speciallärare inom småbarnspedagogik och en AAC-handledare.

Färgglad rutschkana i lekparken.
Bild: Pixabay.
Småbarnspedagogik
Rantakatu 5 D
92100 Brahestad
varhaiskasvatuspalvelut [at] raahe.fi.

Öppet

måndag–fredag klockan 9.00–15.00