Kommunal småbarnspedagogik

Brahestad erbjuder tjänster inom småbarnspedagogiken i daghem, gruppfamiljedaghem, familjedagvård och lekverksamhet.

Daghem

I Brahestads område finns för närvarande åtta kommunala daghem. Daghemmen har vanligtvis öppet klockan: 6.30–16.30. För barn som behöver dygnetruntvård ordnas i Brahestad dagvård vid daghemmet Lybeckerinpuiston päiväkoti och i Vihanti vid daghemmet Vihannin päiväkoti. Daghemmen Kummatin päiväkoti och Satulehdon päiväkoti har förlängda öppettider på vardagar.

Skiftdagvård och förlängda öppettider är endast avsedda för behov som uppstår på grund av föräldrarnas arbete eller studier och de ordnas enligt på förhand angivna dagvårdstider.

Familjedagvård

I Brahestad finns för närvarande 10 kommunala familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem samt gruppfamiljedaghemmet med tolv platser.

Lekverksamhet

Lekverksamheten utgör en del av dagvården i Brahestad och tjänsterna inom den kan användas av alla Brahestadsbor. Verksamhetsstället finns i Ollinsaarenkuja Raahe.

Leksaker på sandlåda.
Foto: Pixabay.