Högskoleundervisning

I Brahestad kan du avlägga en hel YH-examen eller högskolestudier redan som en del av grundexamen på andra stadiet. Sommaruniversitetet erbjuder öppen universitetsundervisning.

Avläggande av yrkeshögskoleexamen i Brahestad

Yrkeshögskoleutbildningar som leder till examen har sedan 2018 kunnat avläggas i Brahestad vid Kajana yrkeshögskola i samarbete med Utbildningscentret Brahe och Pohde (tidigare välfärdssamkommun). Utbildningarna ordnas både som dag- och flerformsundervisning. I Brahestad finns sammanlagt cirka 250 högskolestuderande.

Man kan i regel söka till utbildningarna i mitten av mars i yrkeshögskolornas andra gemensamma ansökan och studierna inleds på hösten. Om det blir platser över eller om de inte tas emot, kan man söka till utbildningarna ännu under hösten.

Utbildningar som inletts i Brahestad är:

  • ingenjör i informations- och kommunikationsteknik
  • ingenjör i maskinteknik
  • ingenjör i byggnads- och samhällsteknik
  • tradenom i informationsbehandling (spelbranschen)
  • sjukskötare

Närmare information och ansökningsanvisningar för YH-utbildningar som leder till examen i Brahestad finns på Utbildningscentret Brahes webbplats på adressen brahe.fi/amk (på finska).

Led- och stigstudier till yrkeshögskolorna

Högskolestudier kan avläggas vid alla läroanstalter på andra stadiet i Brahestad under studietiden enligt respektive samarbetspartners utbud. Studierna räknas till godo i examen och med hjälp av dem är det möjligt att få en direkt plats för fortsatta studier vid yrkeshögskolan utan att delta i urvalsprover. Mer information om hur högskolestudier kopplas till den egna grundexamen fås av läroanstalternas studiehandledare.

Samarbetet med högskolepartnerna utvecklas kontinuerligt för olika branscher. För närvarande deltar:

  • Centria yrkeshögskola
  • Kajana yrkeshögskola (KAMK)
  • Yrkeshögskolan i Lappland
  • Uleåborgs yrkeshögskola (Oamk)
  • Satakunta yrkeshögskola (SAMK)

Öppen universitetsundervisning

Norra Österbottens sommaruniversitets verksamhetsställe i Brahestad erbjuder öppen universitetsundervisning, yrkesinriktad fortbildning, förberedande och hobbyinriktade kurser samt olika offentliga tillställningar. En stor del av undervisningen erbjuds på webben, vilket gör det möjligt att studera oberoende var man befinner sig. Sommaruniversitetet tar också emot önskemål om utbildningar.

Norra Österbottens sommaruniversitet, Brahestad (på finska)

Mångcampus-modellen och Brahestadsregionens högskoleteam

Mångcampus-modellen som utbildningscentret Brahe lotsat och som samlat in riksomfattande uppmärksamhet och beröm, svarar på företagslivets kompetensbehov genom att kombinera befintliga inlärningsmiljöer med studier på andra stadiet och högskolenivå.

Utbildningscentret leder också ett högskoleteam, där regionens största arbetsgivare och andra aktörer inom näringslivet representeras utöver staden och utbildningsanordnaren. Samarbetet säkerställer att utbildningarna motsvarar företagens behov och att man snabbt kan reagera på förändringar i verksamhetsmiljön.

Tre ungdomar roar sig på stranden.
Vid sidan av studierna kan man tillbringa sin fritid till exempel i naturen, vid havet. Bild: Tiina Lämsä.