Stadens strategi

Under hösten  fick den ovanligt lockande, barnvänliga Brahestad en ny strategi för åren 2017–2021, som godkändes i stadsfullmäktige den 30 oktober 2017.

Strategiarbetet inleddes med en utbildning för förtroendepersoner den 31 augusti 2017 och fortsatte i strategiseminarier under hösten 2017. I utformningen av strategin deltog hela personalen vid Brahestads stad. Även kommuninvånarna kunde kommentera strategiarbetet i realtid på internet.

För personalen har man ordnat utbildningstillfällen för att förankra strategin, så att målen uppfylls på alla nivåer.

Bekanta dig med Brahestads strategi!

En gemensam Brahestad

Livskraftig

Barnvänlig

Kompetent

Ovanligt lockande