Musikinstitutet

Brahestads musikinstitut ägs av Brahestads stad och är den ekonomiska regionens musikinstitut med uppgift att ordna undervisning i musik och anslutande konstformer.

Undervisningen har som mål att utveckla färdigheterna till kreativt och mångsidigt utövande och framförande av musik som hobby och till yrkesstudier inom området.

Vid Brahestads musikinstitut studerar nästan 500 barn och unga, cirka 120 av dem inom musiklekskoleundervisningen.

Olika slags horn, en liten trumma och tre violiner i olika storlekar.
Brahestads musikinstituts instrument. Bild: Brahestads musikinstitut.
Musikinstitutets kansli

Rantakatu 5 D

92100 Brahestad

raahen.musiikkiopisto [at] raahe.fi