Förfrågan om uppträdanden

Musikinstitutet ordnar gärna mångsidigt musikprogram för olika slags evenemang.

Kontakt vid förfrågan om uppträdanden:

  • Orkestrar: rektor Kristina Leskinen, tfn 040 135 6789, kristina.leskinen [at] raahe.fi
  • Solouppträdanden och mindre ensembler: prorektor Kristiina Tähtinen, tfn 040 135 6972, kristiina.tahtinen [at] raahe.fi

Genom uppträdandena kan eleverna få understöd för sina studier i form av stipendier.