Kollektivtrafiken

I Brahestad körs kollektivtrafiken i staden med lokalbussar och servicetrafikens fordon. Från busstationen finns förbindelser till järnvägsstationen i Vihanti (37 km) och till flygplatsen i Uleåborg (75 km).

Buss på natten på svart väg.
Bild: Nathan Dumlao, Unsplash.
Trafikplanerare
Jussi Kauppinen
tfn 044 439 3520
jussi.kauppinen [at] raahe.fi
joukkoliikenne [at] raahe.fi