Kollektivtrafiken

I Brahestad körs kollektivtrafiken i staden med lokalbussar och servicetrafikens fordon. Från busstationen finns förbindelser till järnvägsstationen i Vihanti (37 km) och till flygplatsen i Uleåborg (75 km).

På andra ställen på internet

Trafikplanerare
Anna-Kaisa Vimpari
tfn 040 130 8206
joukkoliikenne [at] raahe.fi