Daghem och skolor på kartan

Daghemmen och skolorna i Brahestad finns angivna på den lättlästa kartan nedan. Du kan byta kartunderlag via knappen Kartnivåer. På kartan ser du verksamhetsställen närmare genom att förstora kartan eller också kan du söka verksamhetsställen med sökfunktionen genom att ange adressen. Du kan visa adressen till ett daghem eller en skola på kartan genom att välja ikonen för lägesvisning (t.ex. en gul cirkel). Länkområdet under platsikonen är litet och finns i ikonens nedre del. Kartuppgifterna är på finska.

Förstora kartan över daghem och skolor.