Ungdomar

Ungdomsväsendet i Brahestad främjar ungas uppväxt, självständighet och delaktighet samt deras möjligheter till påverkan och verksamhet.

Ungdomslokalerna erbjuder unga möjligheter att tillbringa fritid i en miljö som baseras på pedagogisk vägledning och verksamhet. Lokalerna erbjuder verksamhetsmöjligheter även till ungdomsföreningar och andra organisationer. Syftet med det kulturella ungdomsarbetet är att med hjälp av kultur och konst införliva meningsfulla innehåll, upplevelser, erfarenheter, delaktighet, gemenskap och framgångar i de ungas fritid. Syftet med det idrottsbetonade ungdomsarbetet är att styra och uppmuntra barn och unga till självständigt idrottande. Verksamhetsformerna för det idrottsbetonade ungdomsarbetet består bland annat av att prova på idrotter, spelklubbar, utflykter till ställen där det ordnas idrottsverksamhet samt den redan traditionella vandringen till vildmarken i Lappland.

Det uppsökande ungdomsarbetet kan vara till hjälp till exempel vid studieavhopp, när den unga behöver stöd i frågor rörande boende, utkomst, hanteringen av vardagen eller hälsan. Det uppsökande ungdomsarbetet är avsett för 15–29-åriga unga och det är frivilligt och kostnadsfritt. Ungdomsverkstäderna är avsedda för 17–28-åriga arbetslösa unga och syftet med verksamheten är att förbättra de ungas möjligheter till sysselsättning. Specialungdomsarbetet riktar sig till unga som behöver särskilt stöd. Syftet med det är att med hjälp av ungdomsarbetets metoder hjälpa och stödja den unga i problematiska situationer eller i andra utmaningar som hen möter i livet.

Fyra ungdomar som sitter vid stranden.
Hav, stockar, ungdomar - Allt är i Raahe. Bild: Tiina Lämsä.
Ungdomsväsendet
Ratakatu 3
92100 Brahestad
Tfn 08 439 3313
nuoriso [at] raahe.fi.