Arkiv och registratorskontor

Registratorskontoret

Registratorskontoret finns i Brahestads rådhus och sköter stadens post samt officiella kungörelser, dagordningar och protokoll. Också behandlingen av kommuninvånarnas motioner börjar på registratorskontoret.

Vid registratorskontoret kan du ställa frågor om hanteringen av pågående eller redan beslutade ärenden i staden. Utöver informationstjänsten kan du vid registratorskontoret beställa handlingar som du behöver, till exempel protokollutdrag och intyg. För handlingar och informationstjänsten debiteras en avgift enligt den aktuella prislistan.

Mer information: Byråsekreterare Sirkku Kemppainen, tfn. +358 40 135 7016, kirjaamo [at] raahe.fi (kirjaamo[at]raahe[dot]fi).

Arkivet

Slutarkivet finns i Brahestads rådhus och här förvaras sådant material som tillhör staden som ska arkiveras under lång tid och permanent, till exempel skolbetyg och konstruktionsritningar. Största delen av materialet är offentligt och kan ses kostnadsfritt. Vid behov kan handlingarna kopieras. När du ska besöka arkivet ska du boka en tid i förväg per telefon eller e-post.

Mer information: Planerare för informationstjänst Eija Käräjäoja, tfn 040 135 6791, eija.karajaoja [at] raahe.fi (eija[dot]karajaoja[at]raahe[dot]fi).

 

En tvåvåningsbyggnad med två trappuppgångar på innergården.
Arkivet och registratorskontoret finns i Brahestads rådhus. Bild: Kirsti Vähäkangas, Brahestad.
Arkiv och registratorskontor

Rantakatu 50

PB 62

92100 Brahestad
Öppet:

måndag–fredag klockan 9.00–15.00.

Arkiv och registratorskontor på kartan