Planläggning

Aktuellt inom planläggning

Aktuella arbeten inom planläggningen omfattar huvudsak de planer som är till påseende vid varje tidpunkt. Kungörelserna gällande aktuella projektskeden listas nedan. På projektsidorna kan du bekanta dig med handlingarna för varje arbete som offentliggjorts.

Du kan delta i planläggningen under tiden för offentligt påseende genom att lämna respons. Möjligheterna att delta beskrivs i samband med varje arbete, där ges även anvisningar för att lämna respons. Skriftlig respons lämnas till planläggningens postadress. För elektronisk kommunikation kan du använda blanketten Kontakt i avsnittet Ärendehantering över internet på stadens webbplats. På projektsidan finns även uppgifterna om kontaktpersonerna för arbetet.

Arbeten som är till påseende finns som bildlänkar nedtill på sidan.

Kungörelser

Planer till påseende

 

Anhängiga planer

Raahen sataman osayleiskaava
Akm 249: Länsi-Kalkan teollisuusalue
Nikkarinkaarron tuulivoimapuiston laajennus
Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaava
Akm 243: Varvin itäosa
Akm 242: Vanhan kaupungin asemakaava
Pitkänkarin ranta-alueen osayleiskaava
Akm 233: Pattijärvien teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos
Hummastinvaaran tuulivoimapuisto
Yhteinenkankaan tuulivoimapuisto
Bild tagen från fågelperspektivet från Brahestad.
Utsikt på strandpromenaden. Bild: Planläggning, Brahestad.
Planläggning

Tekniska väsendet

Ruskatie 1

92140 Pattijoki.

kaavoitus [at] raahe.fi.