Planläggning

Aktuellt inom planläggning

Aktuella arbeten inom planläggningen omfattar huvudsak de planer som är till påseende vid varje tidpunkt. Kungörelserna gällande aktuella projektskeden listas nedan. På projektsidorna kan du bekanta dig med handlingarna för varje arbete som offentliggjorts.

Du kan delta i planläggningen under tiden för offentligt påseende genom att lämna respons. Möjligheterna att delta beskrivs i samband med varje arbete, där ges även anvisningar för att lämna respons. Skriftlig respons lämnas till planläggningens postadress. För elektronisk kommunikation kan du använda blanketten Kontakt i avsnittet Ärendehantering över internet på stadens webbplats. På projektsidan finns även uppgifterna om kontaktpersonerna för arbetet.

Arbeten som är till påseende finns som bildlänkar nedtill på sidan.

Kungörelser

Planer till påseende

 

Bild tagen från fågelperspektivet från Brahestad.
Utsikt på strandpromenaden. Bild: Planläggning, Brahestad.
Planläggning
Tekniska väsendet
Ruskatie 1
92140 Pattijoki.
kaavoitus [at] raahe.fi.