Gällande planer

På den här sidan hittar du gällande general- och detaljplaner inom Brahestads område.

Generalplaner

Inom Brahestads område finns för närvarande 18 generalplaner som godkänts efter år 2000. Av dessa styr totalt sju delgeneralplaner i huvudsak bostadsbyggande eller tätortsfunktioner. De övriga elva generalplanerna har utarbetats för att styra planeringen och byggandet av stora projekt.

För stora projekt utarbetas en generalplan och för denna görs nödvändiga utredningar på planeringsområdet. I generalplanen granskas projektets konsekvenser för det aktuella området. För energiproduktionens behov har man i Brahestad i samarbete med Pyhäjoki kommun utarbetat en delgeneralplan för styrning av markanvändningen på Hanhikivi kärnkraftverksområde. Dessutom styr åtta delgeneralplaner för vindkraftparker byggandet av vindkraftverk. Planeringen av markanvändningen i guldgruvans område styrs av en generalplan. Också byggandet av smältverket, vilket är ett av de stora projekten, styrs av en generalplan.

De generalplaner som godkänts efter 2003 finns listade på undersidan Generalplaner (på finska). Alla gällande planer återfinns också på sökkartan.

Detaljplaner

Gällande detaljplaner har utarbetats med generalplanen som grund. De preciserar generalplanens mål för det praktiska genomförandet. Med detaljplanen som grund kan du söka bygglov för byggande i enlighet med planen.

De detaljplaner som godkänts efter 2003 finns listade på undersidan Detaljplaner (på finska). Gällande planer återfinns också på sökkartan.

Skriv in sökvillkoren och klicka på Sök för att se resultaten.

En karta ritad om Brahestad.
Gränserna för Raahe distrikten. Originalbild: Planläggning, Tekniska väsendet.