Anhängiga planer

På den här sidan hittar du de general- och detaljplaner som just nu är anhängiga inom Brahestads område.

Anhängiga generalplaner och detaljplaner presenteras närmare på separata projektsidor. Planerna finns listade på sidorna Generalplaner och Detaljplaner. På projektsidan visas den aktuella och tidigare processkeden och här publiceras de handlingar som är färdiga.

Placeringen och avgränsningen av de anhängiga planerna anges i den nedanstående sökkartan. I kartan nedan anges områdesavgränsningarna för alla general- och detaljplaner som är anhängiga i Brahestad. Kartan kan zoomas in och ut och genom att klicka på områdesavgränsningen får man fram grundläggande information om planerna. Från sökkartans menyer kommer man till projektsidorna.

Med kartans sökfunktion kan du söka efter projektinformation till exempel med planens namn. Anhängiga planläggningsprojekt finns som bildlänkar nedtill på sidan.

 

Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaava