Asemakaavoitus

Raahen kaupungin alueella laaditaan parhaillaan kahdeksaa eri asemakaavaa. Näistä kolme mahdollistaa uutta asumista taajama-alueelle tai sen välittömään yhteyteen. Yksi kaavoista ohjaa keskustaan liittyvien virkistyspalvelujen sijoitamista ja yksi liikennepalvelualueen järjestämistä. Kaksi kaavoista ohjaa teollisuusrakentamisen rakentamista. Lisäksi tarkastellaan Vanhan kaupungin asemakaavan päivittämistä.

Asemakaavoituksen merkittäviä aihekokonaisuuksia

Keskeisen taajaman rakenne ja palvelut 

Tällä hetkellä keskeisen taajaman virkistyspalvelujen kehittämistä varten laaditaan Pikkulahden asemakaavaa ja asemakaavanmuutosta (Akm 240). Asemakaavaa laaditaan yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. Asemakaava laaditaan kahdessa osassa, jossa aluksi laaditaan alueelle puistosuunnitelma, joka jatkossa ohjaa alueen asemakaavan laaditaa.

Raahen kaupungin monipuolista tonttitarjontaa lisää ja kehittää uusi kaupunkiympäristöön sijoittuva merellinen ja luonnonläheinen kaupunkirakennetta täydentävä asuntoalue Kaupunginlahdenrannan alueella Pitkässäkarissa. Kaupunginlahdenrannan asemakaavan (Ak 215) laadinta on käynnistynyt vuoden 2018 keväällä. Asemakaavoituksen liikenteellisenä tavoitteena on luoda sujuvat, turvalliset ja selkeät yhteydet alueelta ulkopuoliseen katuverkkoon.

Vanhan kaupungin arvokas kulttuuriympäristö

Vanhan kaupungin alueen rakentamisen tulevaisuus tullaan ratkaisemaan kokonaisuutena. Alueella on tuotu vuoden 2018 lopussa vireille arvokkaan kulttuuriympäristön asemakaavoitus. Kaavoitustyötä tekemään on valittu konsultti, jonka kanssa tarkennettu kaavoitusprosessi julkistetaan vuoden 2020 alussa. Laaja asemakaavanmuutosalue käsitellään useampana muutosteemana. Näin suunnittelu tulee luonnosvaiheessa etenemään vaiheittain. Suunnittelun tavoitteena erityisesti on ratkaista aluekokonaisuuden ja rakennuskannan suojelua koskevat kysymykset sekä lisärakentamisen mahdollisuudet. Alue on yleiskaavassa varattu pääosin pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi, jolle saa lisäksi sijoittaa ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia palvelu- ja työpaikkatoimintoja.

Asemakaavan muutosalueeseen sisältyy Raahen Vanhan kaupungin 1.–4. kaupunginosat, 5. kaupunginosan Koulukatuun rajautuvat korttelit ja 15. kaupunginosan kortteli 55 sekä niihin liittyvät katu- ja puistoalueet. Aluerajaus tarkentuu, kun kaavoitus käynnistyy.