Vaikuttajaryhmät

Raahessa päätöksentekoon vaikuttavat lähidemokratiahallitus, nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto. Kaupungin asukkaana voit ottaa näihin vaikuttajaryhmiin yhteyttä.

Lähidemokratiatoimikunta

Lähidemokratiatoimikunta huolehtii, että asukkaita kuunnellaan ennen merkittävien päätösten tekemistä. Lähidemokratiatoimikunta järjestää mm. säännöllisiä, alueellisia asukastapaamisia kaupungin ajankohtaisista asioista.

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto edistää ja tukee nuorison asemaa Raahessa. Nuorisovaltuusto tuo nuorison näkökulman mukaan päätöksiin ja on mukana luomassa mahdollisuuksia virikkeelliseen nuorisotoimintaan. Lisätietoa Raahen nuorisovaltuuston verkkosivustossa.

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto edistää vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa Raahen päätöksentekoon. Vammaisneuvosto seuraa esimerkiksi vammaisille tarkoitettujen palvelujen ja tukitoimien kehitystä Raahessa.

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto vaikuttaa Raahessa eri toimialojen toiminnan suunnitteluun ja valmisteluun, mikäli asiat vaikuttavat ikääntyneen väestön hyvinvointiin, asumiseen, osallisuuteen tai palveluihin.