Vaikuttajaryhmät

Raahessa päätöksentekoon vaikuttavat lähidemokratiahallitus, nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusasiainneuvosto. Kaupungin asukkaana voit ottaa näihin vaikuttajaryhmiin yhteyttä.

Lähidemokratiahallitus

Lähidemokratiahallitus huolehtii, että asukkaita kuunnellaan ennen merkittävien päätösten tekemistä. Lähidemokratiahallitus järjestää mm. säännöllisiä, alueellisia asukastapaamisia kaupungin ajankohtaisista asioista.

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto edistää ja tukee nuorison asemaa Raahessa. Nuorisovaltuusto tuo nuorison näkökulman mukaan päätöksiin ja on mukana luomassa mahdollisuuksia virikkeelliseen nuorisotoimintaan. Lisätietoa Raahen nuorisovaltuuston verkkosivustossa.

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto edistää vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa Raahen päätöksentekoon. Vammaisneuvosto seuraa esimerkiksi vammaisille tarkoitettujen palvelujen ja tukitoimien kehitystä Raahessa.

Vanhusasiainneuvosto

Vanhusasiainneuvosto vaikuttaa Raahessa eri toimialojen toiminnan suunnitteluun ja valmisteluun, mikäli asiat vaikuttavat ikääntyneen väestön hyvinvointiin, asumiseen, osallisuuteen tai palveluihin.