Lähidemokratiatoimikunta

Lähidemokratiahallitus vahvistaa asukkaiden mahdollisuutta vaikuttaa oman alueensa asioihin. Lähidemokratiahallitus järjestää säännöllisesti asukastapaamisia, joissa keskustellaan asukkaita koskevista ajankohtaisista asioista.

Lähidemokratiahallitus käsittelee ja tiedottaa kaupungin alueita koskevien asioiden vireillepanosta. Se myös kokoaa eri alueiden aloitteet ja tekee niistä esitykset kaupunginhallitukselle. Lähidemokratiahallitus jakaa kylä- ja asukastoimintaan kohdistetun kehittämisrahan, jatkaa Sofy-toimintaa sekä avustaa kaupungin ja paikallisten toimijoiden välisten sopimusten tekemisessä.

Ajankohtaiset

Lähidemokratiatoimikunta on myös Facebookissa.

Raahen kaupungin vuoden 2023 osallistuvan budjetoinnin ideoiden kommentoiminen on alkanut 
 

Osallistuvassa budjetoinnissa eli osbussa pääset vaikuttamaan siihen, miten kaupungin rahoja käytetään. Tarkoitukseen on käytettävissä jälleen 30 000 euron määräraha. Kohde tulee olla toteutettavissa osoitetulla määrärahalla vuoden 2023 aikana ja sen tulee kuulua kaupungin toimialaan.

Ideointivaiheessa ajalla 27.1.–26.2. osallistuvaan budjetointiin saatiin kaiken kaikkiaan 184 ideaa. Nyt näitä ideoita voi kommentoida osallistuvan budjetoinnin verkkosivuilla 17.3. saakka 

Osallistu ja vaikuta, tehdään yhdessä viihtyisämpää Raahea!

Kansalaistoiminnan ja osallisuuden päällikkö Ari Pietarinen
puh. 040 830 3006
ari.pietarinen [at] raahe.fi