Lähidemokratiatoimikunta

Lähidemokratiahallitus vahvistaa asukkaiden mahdollisuutta vaikuttaa oman alueensa asioihin. Lähidemokratiahallitus järjestää säännöllisesti asukastapaamisia, joissa keskustellaan asukkaita koskevista ajankohtaisista asioista.

Lähidemokratiahallitus käsittelee ja tiedottaa kaupungin alueita koskevien asioiden vireillepanosta. Se myös kokoaa eri alueiden aloitteet ja tekee niistä esitykset kaupunginhallitukselle. Lähidemokratiahallitus jakaa kylä- ja asukastoimintaan kohdistetun kehittämisrahan, jatkaa Sofy-toimintaa sekä avustaa kaupungin ja paikallisten toimijoiden välisten sopimusten tekemisessä.

Ajankohtaiset

Lähidemokratiatoimikunta on myös Facebookissa.

Vuoden 2024 osallistuvan budjetoinnin ideointi  on alkanut

Vuoden 2024 osallistuvan budjetoinnin ideointikysely on avoinna osallistuvan budjetoinnin sivuilla 30.11.2023 saakka. Kaupunkilaiset voivat jälleen ehdottaa mihin kaupunki käyttää 30 000 € vuonna 2024.  Vuonna 2022 summa käytettiin Hummastinvaaran kuntopolun laavuun, kirjaston välinelainaamoon ja Pikkulahden ulkokuntosaliin. Vuoden 2023 määrärahan käyttökohteeksi kaupunkilaiset äänestivät koirapuiston, joka rakennetaan Honganpaloon. 

Kansalaistoiminnan ja osallisuuden päällikkö Ari Pietarinen
puh. 040 830 3006
ari.pietarinen [at] raahe.fi