Lähidemokratiatoimikunta

Lähidemokratiahallitus vahvistaa asukkaiden mahdollisuutta vaikuttaa oman alueensa asioihin. Lähidemokratiahallitus järjestää säännöllisesti asukastapaamisia, joissa keskustellaan asukkaita koskevista ajankohtaisista asioista.

Lähidemokratiahallitus käsittelee ja tiedottaa kaupungin alueita koskevien asioiden vireillepanosta. Se myös kokoaa eri alueiden aloitteet ja tekee niistä esitykset kaupunginhallitukselle. Lähidemokratiahallitus jakaa kylä- ja asukastoimintaan kohdistetun kehittämisrahan, jatkaa Sofy-toimintaa sekä avustaa kaupungin ja paikallisten toimijoiden välisten sopimusten tekemisessä.

Ajankohtaiset

  • Uusi lähidemokratiatoimielin valittiin 30.8.-5.9. Vaalissa valitut on nähtävänä vaalit 2021-sivulla
  • Vuoden 2021 yleisavustukset ovat haettavana 1.-31.3.2021 ja kohdeavustukset kevään osalta 1.-30.4.2021 ja syksyn osalta 1.-31.10. 2021. Lisätietoa lähidemokratiahallituksen avustukset- sivulla.
  • Vuoden 2020 Vihannin alueen asukasillan korvanneeseen 31.5.2021 saakka avoinna olleeseen asukaskyselyyn jätetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset ovat alla liitetiedostoina 
kansalaistoiminnan ja osallisuuden päällikkö Ari Pietarinen
puh. 040 830 3006
ari.pietarinen [at] raahe.fi