Lähidemokratiatoimikunta

Lähidemokratiahallitus vahvistaa asukkaiden mahdollisuutta vaikuttaa oman alueensa asioihin. Lähidemokratiahallitus järjestää säännöllisesti asukastapaamisia, joissa keskustellaan asukkaita koskevista ajankohtaisista asioista.

Lähidemokratiahallitus käsittelee ja tiedottaa kaupungin alueita koskevien asioiden vireillepanosta. Se myös kokoaa eri alueiden aloitteet ja tekee niistä esitykset kaupunginhallitukselle. Lähidemokratiahallitus jakaa kylä- ja asukastoimintaan kohdistetun kehittämisrahan, jatkaa Sofy-toimintaa sekä avustaa kaupungin ja paikallisten toimijoiden välisten sopimusten tekemisessä.

Ajankohtaiset

Lähidemokratiatoimikunta on myös Facebookissa.

Raahen kaupungin osallistuvan budjetoinnin äänestyksen tulokset. 

Kaupungin asukkaat saivat ehdottaa mitä tahansa kaupungin toimialaan kuuluvaa, enintään 30 000 euron arvoista kohdetta toteutettavaksi vuonna 2022. Näistä arvioitiin 15 ehdotusta määrärahan puitteissa tänä vuonna toteuttamiskelpoisiksi. Tarkoitus on toteuttaa 1-3 kohdetta äänestystulosten perusteella.

Kaupunkilaiset valitsivat lopulliset kohteet verkkoäänestyksellä 11.4.-30.4.2022. Eniten ääniä saanut kohde tai kohteet pyritään toteuttamaan touko–joulukuun aikana.  Äänestyksessä annettiin 1550 vastausta, joissa ohjeistuksesta huolimatta  77 vastauksessa oli annettu ääniä useammalle kuin 3 äänestyskohteelle. Lisäksi 243 vastausta oli katsottava sellaisiksi, että niissä sama äänestäjä oli antanut äänensä identtisesti samoille kohteille useita kertoja.  Varsinaisen äänestystuloksen muodostavia vastauksia oli siten 1230 kpl.

Äänestystulos ja käytettävissä oleva määräraha huomioiden lähidemokratiatoimikunta päätti, että vuonna 2022 määräraha osoitetaan kolmelle eniten ääniä saanelle kohteelle;  ulkokuntosaliin 20 000 € (332 ääntä), laavujen tekoon Raahen tienoon luontoreitistöille 5 000 €  (315 ääntä) sekä  liikunta- urheilu- ja arkivälinelainaamoon 5 000 € (298 ääntä).

Budjetoinnissa annetut esitykset perusteluineen saatetaan kaupungin hallintokuntien tietoon otettavaksi huomioon tulevien vuosien talousarvioiden laadinnassa.  Lisäksi esitykset ja äänestystulos julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kansalaistoiminnan ja osallisuuden päällikkö Ari Pietarinen
puh. 040 830 3006
ari.pietarinen [at] raahe.fi