Lautakunnat

Raahessa toimii kolme lautakuntaa: rakennetun ympäristön lautakunta, tulevaisuuslautakunta ja kehittämislautakunta.

Kehittämislautakunta

Kehittämislautakunta käsittelee kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksyttäviksi meneviin asemakaavoihin, elinkeinojen kehittämiseen ja toimitilaratkaisuihin, elinkeinostrategian laatimiseen, kaupunkimarkkinointiin ja viestintään, matkailuun kehittämiseen sekä seutukunnan kehitykseen ja edunvalvontaan liittyvät asiat. Seudullisten asioiden käsittelyyn Siikajoen kunta ja Pyhäjoen kunta ovat valinneet kumpikin 2 jäsentä.

Kokoonpano kaudella 2017-2021

Puheenjohtaja
Antero Aulakoski

Varapuheenjohtaja
Marina Alapere

Jäsenet
Heikki Ahtimaa
Paula Heikkilä
Pasi Parkkila
Nina Pulkkanen
Risto Rautio
Pentti Salonsaari
Kirsti Sämpi
Simo Vedenoja
Kirsi Ylisirniö

Pyhäjoen edustajat
Pirkko Lintunen
Matti Pahkala

Siikajoen edustajat
Tiina Hovi
Matti Pohjola

Kaupunginhallituksen edustaja
Marko Salmela

Sihteeri, pöytäkirjan pitäjä
toimistonhoitaja Tuulikki Tähtinen-Mustakallio
puh. 044 439 3286
tuulikki.tahtinen-mustakallio [at] raahe.fi


Rakennetun ympäristön lautakunta

Rakennetun ympäristön lautakunta toimii luonnonsuojelulain, jätelain, vesiliikennelain, maastoliikennelain, ulkoilulain, maankäyttö- ja rakennuslain, maa-aineslain ja kunnossapitolain tarkoittamana toimielimenä.

Kokoonpano kaudella 2017-2021

Puheenjohtaja
Niilo Ojala

Varapuheenjohtaja
Matti Hummastenniemi

Jäsenet
Kaija Asukas
Virve Hautamaa
Oili Laulumaa
Kari Laurila
Matti Laurila
Tapio Linna
Riikka Mannila
Anne-Mari Orava
Antti Åman

Kaupunginhallituksen edustaja
Sari Pekkala

Sihteeri, pöytäkirjanpitäjä
toimistopäällikkö Päivi Konu
puh. 040 830 3107
paivi.konu [at] raahe.fi

Rakennetun ympäristön lautakunta nimeää lisäksi viisijäsenisen lupa- ja valvontajaoston, joka toimii em. lakien tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena.


Tulevaisuuslautakunta

Tulevaisuuslautakunnan tehtäviin kuuluvat varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukio-opetuksen, kansalaisopiston, musiikkiopiston sekä nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimintaan liittyvien tehtävien hoitaminen ja järjestäminen.

Kokoonpano kaudella 2017-2021

Puheenjohtaja
Paavo Törmi

Varapuheenjohtaja
Jari Törmikoski

Jäsenet
Virpi Aho
Tita Haapajoki
Carita Kauppinen
Jussi Kemilä
Eero Kemppainen
Matti Nikula
Jani Redkin
Merja Turunen
Elsi Ylikulju

Kaupunginhallituksen edustaja
Liisa Lumijärvi

Sihteeri ja pöytäkirjanpitäjä
hallintosihteeri Ritva Mikkola
puh. 040 135 6775
ritva.mikkola [at] raahe.fi

 

 

Lautakuntien edustajat tavoittaa sähköpostitse etunimi.sukunimi [at] raahe.fi

Esityslistat ja pöytäkirjat