Lautakunnat

Raahessa toimii kolme lautakuntaa: rakennetun ympäristön lautakunta, tulevaisuuslautakunta ja kehittämislautakunta.

Kehittämislautakunta

Kehittämislautakunta käsittelee kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksyttäviksi meneviin asemakaavoihin, elinkeinojen kehittämiseen ja toimitilaratkaisuihin, elinkeinostrategian laatimiseen, kaupunkimarkkinointiin ja viestintään, matkailuun kehittämiseen sekä seutukunnan kehitykseen ja edunvalvontaan liittyvät asiat. Seudullisten asioiden käsittelyyn Siikajoen kunta ja Pyhäjoen kunta ovat valinneet kumpikin 2 jäsentä.

Kokoonpano kaudella 2021-2025

Puheenjohtaja
Paavo Törmi

Varapuheenjohtaja
Matti Hummastenniemi

Jäsenet
Pirkko Ahokas-Tuohinto
Jani Eteläaho 
Heidi Heiskanen
Esa Kinnunen
Kristiina Mutka-Leinonen
Tristianna Naumanen
Taina Siuvatti
Seppo Sorvari
Jonne Törmäkangas

Pyhäjoen edustajat
Antti Tornberg
Paula Anttila

Siikajoen edustajat
Helena Klaavo
Marko Niinimaa

Kaupunginhallituksen edustaja
Sari Pekkala

Sihteeri, pöytäkirjan pitäjä
toimistoassistentti Mia Kastelli
puh. 044 439 3288
mia.kastelli [at] raahe.fi


Rakennetun ympäristön lautakunta

Rakennetun ympäristön lautakunta toimii luonnonsuojelulain, jätelain, vesiliikennelain, maastoliikennelain, ulkoilulain, maankäyttö- ja rakennuslain, maa-aineslain ja kunnossapitolain tarkoittamana toimielimenä sekä vastaa liikuntatoimintaan liittyvistä asioista.

Kokoonpano kaudella 2021-2025

Puheenjohtaja
Arvo Latomaa

Varapuheenjohtaja
Aimo Karppinen

Jäsenet
Kaija Asukas
Suvi Huhtala
Elina Jaakola
Kari Laurila
Tapio Linna
Markus Mattila
Niilo Ojala
Marita Tuhkala
Merja Turunen

Kaupunginhallituksen edustaja
Liisa Lumijärvi

Sihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Toimistopäällikkö Teija Hanhiniemi
puh. 040 130 3845
teija.hanhiniemi [at] raahe.fi

Rakennetun ympäristön lautakunta nimeää lisäksi viisijäsenisen lupa- ja valvontajaoston, joka toimii em. lakien tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena.


Tulevaisuuslautakunta

Tulevaisuuslautakunnan tehtäviin kuuluvat varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukio-opetuksen, kansalaisopiston, musiikkiopiston sekä nuoriso- ja kulttuuritoimintaan liittyvien tehtävien hoitaminen ja järjestäminen.

Kokoonpano kaudella 2021-2025

Puheenjohtaja
Jari Törmikoski

Varapuheenjohtaja
Meeri Pääkkö

Jäsenet
Tita Haapajoki
Aleksi Honka
Kirsi Kotisaari
Arja Maliniemi
Henri Oksanen
Eetu Saarenpää
Elsi Ylikulju
Esa Ylisirniö
Samuli Äijälä

Kaupunginhallituksen edustaja
Marko Salmela

Sihteeri ja pöytäkirjanpitäjä
hallintosihteeri Ritva Mikkola
puh. 040 135 6775
ritva.mikkola [at] raahe.fi (ritva[dot]mikkola[at]raahe[dot]fi)

 

 

Lautakuntien edustajat tavoittaa sähköpostitse etunimi.sukunimi [at] raahe.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]raahe[dot]fi)