Kulttuuritoiminnan avustukset

Raahen kaupunki tukee kulttuuritoiminnan avustuksilla edellytyksiä raahelaiselle kulttuuritoiminnalle. Avustusten kautta Raahen kaupunki parantaa kulttuuri- ja taidepalvelujen tarjontaa, taiteen harjoittamista ja harrastamista sekä kotiseututyötä.

Raahessa kulttuuritoiminnan tuki jaetaan yleis- ja erityisavustuksena. Yleisavustus on tarkoitettu Raahessa rekisteröidyn kulttuuriyhdistyksen ympärivuotisen toiminnan tukemiseen. Erityisavustus on tarkoitettu Raahen Rantajatsien järjestämiseen.

Toimi näin

Hae yleisavustusta maaliskuussa kulttuuritoiminnan sähköisellä yleisavustushakemuksella. Raahen Rantajatsien järjestämiseen tarkoitetun kulttuuritoiminnan erityisavustuksen hakuaika on kunkin vuoden tammikuussa. Molemmat verkkolomakkeet ovat avoinna ainoastaan määriteltyinä ajanjaksoina.

Verkkolomakkeiden täyttäminen edellyttää, että hakijayhdistyksen tai ryhmän yhteyshenkilö tunnistautuu vahvasti verkkolomakkeelle. Tunnistautuminen onnistuu mobiilivarmenteen, varmennekortin tai pankkitunnusten avulla.

Liitä avustushakemuksiin mukaan:
1. tämän vuoden talousarvio
2. tämän vuoden toimintasuunnitelma
3. tilinpäätös viime vuodelta
4. toimintakertomus viime vuodelta
5. tilintarkastuskertomus viime vuodelta
6. yhdistyksen säännöt, jos kyseessä on uusi hakija. Vanha hakija lähettää yhdistyksen säännöt, jos niissä on tapahtunut muutoksia.

Jos et voi lähettää kaikkia liitteitä verkkohakemuksen mukana, voit toimittaa niitä myös hakuajan jälkeen avustusten täydennysliitteiden verkkolomakkeella. Toimita liitteet kuitenkin hyvissä ajoin ennen päätösten tekemistä.

Jos sähköisen avustushakemuksen täyttäminen ei ole mahdollista, voit täyttää tulostettavan pdf-lomakkeen. Lähetä tulostettu ja allekirjoitettu lomake liitteineen Raahen kaupungin kirjaamoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustuksia myönnetään sekä säännölliseen toimintaan että tapahtumien järjestämiseen.

Raahessa kulttuuritoiminnan yleisavustusta voivat hakea rekisteröidyt ja rekisteröimättömät kulttuuriyhdistykset. Kulttuuriyhdistyksissä harrastetaan ja edistetään esimerkiksi teatterin, kuvataiteen tai musiikin kulttuuritoimintaa.

Rekisteröimättömältä kulttuuriyhdistykseltä edellytetään, että sillä on säännöt ja että sen hallinto ja toiminta on järjestetty kuten rekisteröidyn yhdistyksen. Lisäksi rekisteröimättömän yhdistyksen nimenkirjoittajien pitää olla täysi-ikäisiä.

Yleisavustus edellyttää hakijalta myös omarahoitusta ja aktiivista panosta avustuksen kohteena olevan toiminnan toteuttamisessa.

Yleisavustusta ei myönnetä:

  • kaupallista toimintaa harjoittavan yhteisön toimintaan
  • verotusoikeuden omaavan yhteisön toiminnan tukemiseen
  • koulun, oppilaitoksen tai muun laitoksen toimesta järjestettävän toiminnan avustamiseen
  • sellaisille ryhmille myönnetyt avustukset, joiden toiminta on katsottava kunnan toimesta järjestetyksi toiminnaksi
  • toimitilojen rakentamiseen tai perusparantamiseen
  • toimintaan, johon joku muu kaupungin hallintokunta on myöntänyt avustusta.

Toimipiste

Tilat sijaitsevat toisessa kerroksessa.

Kirkkokatu 28
92100 RAAHE

Yleiskuva musiikkikonsertista.
Raahessa kulttuuritoimintaa tuetaan yleis- ja erityisavustuksin. Kuva: Pixabay.
Lisätiedot
Kulttuuripalvelupäällikkö Piritta Rossi
puh. 044 439 3330
piritta.rossi [at] raahe.fi