Yksityistien hoitoavustus

Raahen kaupunki avustaa tiekuntia yksityisteiden kunnossapidossa ja parantamisessa talousarviossa annettujen määrärahojen puitteissa. Rakennetun ympäristön lautakunta myöntää avustukset. Hoitoavustus perustuu lautakunnan hyväksymään yksityistieluokitukseen.

Yksityisteiden hoitoavustus on tarkoitettu yksityistielle (4-luokka: yksityistie, joka toimii lähinnä "pihatienä"), jota pitkin kuljetaan vakituisessa asumiskäytössä oleville kiinteistöille. Avustettavan tien pituuden tulee olla vähintään 200 metriä.

Avustuksen suuruus riippuu tien pituudesta sekä avustamiseen myönnetystä määrärahasta. Avustusta ei voi hakea, jos tiekunta on saanut kuluvana vuonna kaupungilta muuta avustusta yksityistiensä kunnossapitoon kyseiselle tieosuudelle (työnä tai rahana).

Toimi näin

Hae Raahen kaupungilta yksityisteiden hoitoavustusta sähköisellä yksityisteiden hoitoavustushakulomakkeella 1.10.-31.10.2024. Hakemuksen täyttäminen edellyttää, että tiekunnan yhteyshenkilö tunnistautuu vahvasti verkkohakulomakkeelle. Tunnistautuminen onnistuu mobiilivarmenteen, varmennekortin tai pankkitunnusten avulla.

Jos sähköisen avustushakemuksen täyttäminen ei ole mahdollista, voit täyttää tulostettavan pdf-lomakkeen. Lähetä tulostettu ja allekirjoitettu lomake liitteineen Raahen kaupungin kirjaamoon annettuun määräaikaan mennessä.

Tarvittaessa voit lähettää jälkikäteen lisätietoja tai liitteitä hakemukseesi avustushakemusten täydennysliitteiden verkkolomakkeella.

Kenelle ja millä ehdoin

Yksityistien avustuksen saaminen edellyttää:
1. Tielle on perustettu tiekunta, joka toimii säännöllisesti
2. Tiekunnan tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä
3. Yksityistien rajoitukset, kiellot ja liikennemerkit on ilmoitettu Väyläviraston tie- ja katuverkoston Digiroad-palveluun (VYYTI)
4. Yksityistien tulee olla vähintään 200 metriä pitkä pihapiirin rajalle
5. Tiekunta ei ole saanut muita kaupungin avustuksia tielleen
6. Yksityistien tulee olla vakituisen asutuksen käyttämä tie.

Toimipiste

Ovi 7, 2. kerros. Sisäänkäynti Kirkkokadun puolelta.

Rantakatu 8 E
92100 RAAHE

Päällystämätön metsätie ilta-auringossa.
Kuva: Trevor Wilson, Unsplash.
Lisätiedot
Kuntatekniikan päällikkö
Mikael Yritys
puh. 040 130 8241
mikael.yritys [at] raahe.fi