Avoin data

Avoin data on kaikkien vapaasti hyödynnettävissä olevaa digitaalista tietoa. Avoin data on esimerkiksi taloustietoja, kuvia, tilastoja tai karttoja. Kansalaiset, yritykset ja yhdistykset voivat jatkohyödyntää avointa dataa omiin tarpeisiinsa.

Raahen kaupunki avaa maksutta tietoaineistoja julkiseen käyttöön. Avoimen datan julkaisemisella pyrimme edistämään hallinnon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Jakelukanavana avoindata.fi-portaali

Raahen kaupunki jakaa tietoaineistoja Digi- ja väestötietoviraston Avoindata.fi-portaalin kautta. Palvelussa julkaistuja tietoaineistoja voi hakea rajapintojen kautta julkaistaviksi tai hyödyntää muulla tavoin.

Raahen kaupungin ostolaskut löytyvät avoimena datana, ks. Avoindata.fi - Raahen kaupunki.