Korkeakouluopetus

Raahessa voit opiskella kokonaisen AMK-tutkinnon tai suorittaa korkeakouluopintoja jo osana toisen asteen perustutkintoa. Avointa yliopisto-opetusta tarjoaa kesäyliopisto.

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen Raahessa

Tutkintoon johtavia AMK-koulutuksia on voinut suorittaa Raahessa vuodesta 2018 alkaen Kajaanin ammattikorkeakoulussa yhteistyössä Koulutuskeskus Brahen ja Pohteen (entinen hyvinvointikuntayhtymä) kanssa. Koulutuksia järjestetään sekä päivä- että monimuoto-opetuksena. Korkeakouluopiskelijoita on Raahessa kaikkiaan noin 250.

Koulutukset tulevat hakuun pääsääntöisesti maaliskuun puolessa välissä ammattikorkeakoulujen toisessa yhteishaussa ja opinnot alkavat syksyisin. Mikäli paikkoja jää yli tai vastaanottamatta, voi koulutuksiin pyrkiä lisähaussa vielä syksyn aikana.

Raahessa käynnistyneitä koulutuksia ovat:

  • tieto- ja viestintätekniikan insinööri (UUSI, 2023)
  • konetekniikan insinööri
  • rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööri
  • tietojenkäsittelyn tradenomi, peliala
  • sairaanhoitaja

Tarkemmat tiedot ja hakuohjeet Raahen tutkintoon johtavista AMK-koulutuksista löytyvät Koulutuskeskus Brahen sivuilta osoitteesta brahe.fi/amk

Väylä- ja polkuopinnot ammattikorkeakouluihin

Korkeakouluopintoja voi suorittaa kaikissa Raahen toisen asteen oppilaitoksissa opintojen aikana kunkin yhteistyökumppanin tarjonnan mukaisesti. Opinnot luetaan hyväksi tutkintoon ja niiden avulla on mahdollista saada suora jatko-opiskelupaikka ammattikorkeakouluun ilman valintakokeita. Lisätietoa korkeakouluopintojen kytkemisestä omaan perustutkintoonsa saa oppilaitosten opinto-ohjaajilta.

Yhteistyötä korkeakoulukumppaneiden kanssa kehitetään jatkuvasti eri aloille. Tällä hetkellä mukana ovat:

  • Centria ammattikorkeakoulu
  • Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK)
  • Lapin ammattikorkeakoulu
  • Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk)
  • Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK)

Avoin yliopisto-opetus

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Raahen toimipaikka tarjoaa avointa yliopisto-opetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, valmentavia ja harrastustavoitteisia kursseja sekä erilaisia yleisötilaisuuksia. Iso osa opetuksesta on tarjolla verkossa, mikä mahdollistaa opiskelun paikasta riippumatta. Kesäyliopisto ottaa vastaan myös toiveita koulutuksista.

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Raahe

Monikampus-malli ja Raahen seudun korkeakoulutiimi

Valtakunnallista huomiota ja kiitosta kerännyt Koulutuskeskus Brahen luotsaama Monikampus-malli vastaa yrityselämän osaajatarpeisiin yhdistämällä olemassa olevat oppimisympäristöt toisen ja korkea-asteen opintoihin.

Koulutuskeskus vetää myös korkeakoulutiimiä, jossa ovat edustettuina seudun suurimmat työnantajat ja muita elinkeinoelämän toimijoita kaupungin ja koulutusten järjestäjän lisäksi. Yhteistyössä varmistetaan, että koulutukset vastaavat yritysten tarpeita ja toimintaympäristön muutoksiin voidaan reagoida nopeasti.

Kolme nuorta meren rannalla.
Opiskelun lomassa vapaa-aikaa voi viettää esimerkiksi luonnossa, meren äärellä. Kuva: Tiina Lämsä.