Yksityistien parantamisavustus

Raahen kaupunki avustaa tiekuntia yksityisteiden kunnossapidossa ja parantamisessa talousarviossa annettujen määrärajojen puitteissa. Rakennetun ympäristön lautakunta myöntää avustukset.

Yksityistien tiekunta voi hakea parantamisavustusta suurempiin tien perusparantamishankkeisiin. Parantamisavustusta myöntävät hankkeesta riippuen joko/sekä Elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Raahen kaupunki. ELY-keskuksen myöntämän avustuksen ehdot löytyvät tarkemmin ELY-keskuksen nettisivuilta.

Parantamishanke voi olla esimerkiksi huonokuntoisen sillan parantaminen tai ison tierummun uusiminen, kantavuuden parantaminen tai routavaurioiden korjaaminen ja ehkäisy. Parantamisavustusta voi myös saada liikenneturvallisuuden kannalta tärkeisiin kohteisiin sekä merkittäviin ja yllättäviin luonnonolosuhteiden aiheuttamiin korjauskohteisiin. Lisäksi tiekunta voi saada avustusta tien kuivatuksen ja kantavuuden parantamiseen tai tielinjan siirtämiseen.

Toimi näin

Hae valtionapukelpoiselle yksityistielle ensisijaisesti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus) yksityistien parantamiseen tarkoitettua avustusta. ELY:n avustuksen lisäksi voit hakea avustusta Raahen kaupungilta, kun tiekunta on saanut ELY-keskukselta myönteisen avustuspäätöksen. Hae kaupungin myöntämää avustusta sähköisellä yksityistien parantamisavustuksen hakemuksella.

Voit hakea kaupungin myöntämää parantamisavustusta sähköisellä yksityistien parantamisavustuksen hakemuslomakkeella, mikäli valtion avustuksen myöntämisen kriteerit eivät täyty. Hakemuksen täyttäminen edellyttää, että tiekunnan yhteyshenkilö tunnistautuu vahvasti verkkohakulomakkeelle. Tunnistautuminen onnistuu mobiilivarmenteen, varmennekortin tai pankkitunnusten avulla.

Täytä verkkohakemuksessa parannustöiden kustannusarviotaulukko ja muut pyydetyt tiedot. Liitä avustushakemukseen mukaan:
• toimenpidekartta
• tiekunnan kokouspöytäkirja.

Jos sähköisen avustushakemuksen täyttäminen ei ole mahdollista, voit täyttää tulostettavan pdf-lomakkeen. Lähetä tulostettu ja allekirjoitettu lomake liitteineen Raahen kaupungin kirjaamoon annettuun määräaikaan mennessä.

Tarvittaessa voit lähettää jälkikäteen lisätietoja tai liitteitä hakemukseesi Avustusten täydennysliitteet -verkkolomakkeella.

Yksityisteiden parantamisavustus on haettavissa seuraavan kerran keväällä 2024 lähtien. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin

Kenelle ja millä ehdoin

Yksityistien avustuksen saaminen edellyttää:
1. Tielle on perustettu tiekunta ja tiekunnan tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä
2. Yksityistien liikennemerkkitiedot on ilmoitettu Väyläviraston tie- ja katuverkoston Digiroad-palveluun (VYYTI)
3. Tieosakkaiden tulee tehdä päätös tiekunnan kokouksessa perusparantamishankkeesta sekä avustuksen hausta
4. Perusparantamishankkeen tulee perustua ajantasaisiin suunnitelmiin
5. Tiekunnalla tulee olla myös oma, rahallinen panostus tien parantamishankkeeseen

Raahen kaupungin myöntämä yksityistieavustus on harkinnanvarainen ja riippuu yksityisteiden avustamiseen myönnetystä määrärahasta.

Toimipiste

Ovi 7, II kerros (sisäänkäynti Kirkkokadun puolelta)

Rantakatu 8E
92100 RAAHE

Kapea tie ja valkoinen, ojan ylittävä puusilta.
Kuva: Tarmo Somero, Raahen seutukunnan kuvapankki 2021.
Lisätiedot 
Kuntatekniikan päällikkö
Mikael Yritys
puh. 040 130 8241
mikael.yritys [at] raahe.fi