Asiointi toimialueittain

Raahen kaupungilla on käytössä useita sähköisiä asiointikanavia. Osa palveluista vaatii rekisteröitymisen tai vahvan tunnistautumisen.

Luettelo toimialueisiin liittyvistä sähköisistä kanavista avautuu valitun linkkisanan alapuolelle.

Asuminen ja elinympäristö

Aluehallinnon asiointipalvelu 
Aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa voit asioida elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä aluehallintovirastojen kanssa. Palvelussa voit saattaa asiasi vireille, vastata täydennys- ja lisätietopyyntöihin sekä vastaanottaa päätökset.

Asemakaavan kommentointi 
Kommentoi Raahen vireillä olevia asemakaavoja sähköisen lomakkeen kautta.

Asioin.fi -kiinteistöasiointipalvelu 
Rakennusvalvontapalvelussa voit täydentää kiinteistösi rakennusten tietoja. Palvelu on käytettävissä, jos olet saanut Raahen kaupungin rakennusvalvonnalta kiinteistösi rakennustietojen täydennyspyynnön.

Avustushaku sähköisessä asiointipalvelussa 
Sähköinen avustushaku on käytössä yksityistieavustuksissa. Suorat linkit sähköisiin avustushakemuksiin löytyvät Hae avustuksia -osan kautta. Avustusten haku edellyttää vahvaa tunnistautumista varmennekortilla, mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksin.

Kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle 
Biojätettä kompostoivien asuinkiinteistöjen sekä vapaa-ajan kiinteistöjen täytyy tehdä kirjallinen kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Kompostointi-ilmoitus on voimassa viisi vuotta, minkä jälkeen se on uusittava. Myös kompostoinnin lopettamisesta tulee ilmoittaa. Raahessa jätehuoltoviranomaisena toimii rakennetun ympäristön lautakunta.

Lupapiste.fi 
Hae rakennuslupa sähköisen asiointipalvelun Lupapisteen kautta. Lupapisteeseen kirjautumalla voit hakea rakennetun ympäristön lupia ja hoitaa niihin liittyvää viranomaisasiointia.

Tonttipörssi kartalla 
Raahen tonttitarjonta karttapalvelussa.

Hallinto

Dynasty-tietopalvelun kuulutukset, toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset tarjoavat kuntalaisille tietoa Raahen kaupungin päätöksistä.

Hilma - Julkiset hankinnat 
Kansallisen kynnysarvon tai EU-kynnysarvon ylittävät tarjouspyynnöt julkaistaan sähköisellä ilmoituskanavalla Hilmassa.

Ilmoitus luottamushenkilörekisteriin 
Luottamushenkilöiden ilmoituskanava luottamushenkilörekisterissä tarvittavia tietoja varten. Ilmoituskanavan käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista Raahen kaupungin sähköiseen asiointipalveluun.

Kuntarekry 
Raahen kaupunki käyttää työvoiman rekrytoinnissa sähköistä Kuntarekry.fi -palvelua. Palvelun kautta voit jättää hakemuksen kaupungin avoimiin työpaikkoihin. Voit myös täyttää avoimen työhakemuksen tai ilmoittautua opettajien sijaisrekisteriin tai varhaiskasvatuksen sijaisrekisteriin.

Luottamushenkilöiden kokousjärjestelmä 
Kokousjärjestelmässä kaupungin luottamushenkilöt voivat tutustua etukäteen annettuun aineistoon ja kommentoida sitä, tehdä muutosesityksiä sekä äänestää kokousten aikana. Kokousjärjestelmän käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Pienhankintapalvelu 
Pienhankinnoissa käytetään sähköistä kilpailutusjärjestelmää, minkä ilmoitukset löydät pienhankintapalvelun portaalista. Voit jättää tarjouksen ilmaiseksi rekisteröityneenä käyttäjänä.

Raahen kaupungin sähköinen asiointipalvelu 
Asiointipalvelussa kuntalainen voi seurata vireille laittamiensa asioiden etenemistä. Asiointipalvelun kautta voi täyttää esimerkiksi avustushakemuksia tai ilmoituksia. Asiointipalvelun käyttö vaatii vahvan tunnistautumisen mobiilivarmenteella, varmennekortilla tai pankkitunnuksin. Asiointipalvelussa voi täyttää valittuja verkkolomakkeita myös anonyymisti, jolloin vahvaa tunnistautumista ei tarvita. 

Tarjouspalvelu 
Raahen kaupungin käynnissä olevat tarjouskilpailut ilmoitetaan sähköisessä Tarjouspalvelussa. Voit tarkastella tarjouspyyntöjä ilman tunnuksia ja rekisteröityneenä käyttäjänä voit jättää tarjouksen sähköisesti.

Kasvatus ja koulutus

DaisyFamily 
Raahen varhaiskasvatuksen DaisyFamily on huoltajien ja hoitopaikan välinen asiointikanava. DaisyFamilyssä voit mm. varata lapsellesi hoitoaikoja. Asiointipalvelun käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista verkkopankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä.

eDaisy - varhaiskasvatuksen asiointi 
Raahen varhaiskasvatuksen sähköisessä asiointipalvelussa voit mm. hakea lapsellesi varhaiskasvatuspaikkaa ja ilmoittaa lapsesi esiopetukseen. Asiointipalvelun käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista verkkopankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella.

Ilmoittautuminen opetuspalveluiden HATARA-harrasteryhmiin
Voit ilmoittautua oman koulun kerhoihin.

Ilmoittautuminen Raahen musiikkiopistoon 
Voit ilmoittaa lapsesi tai itsesi Raahen musiikkiopiston musiikkileikkikouluun, instrumenttiopetukseen, soitinvalmennukseen ja Suzuki-viulunopetukseen.

Kuntalaisen turvaposti 
Lähetä suojattua sähköpostia (turvapostia) opetuspalveluille ja varhaiskasvatukseen, jos viestisi sisältää henkilötietoja (esim. henkilötunnuksia) tai muuta luottamuksellista tai arkaluonteista tietoa.

Koulutilojen varaustilanteen tarkastelu Timmissä 
Koulutilat on liitetty sähköiseen Timmi-tilanvarausjärjestelmään. Timmissä voit tarkastella koulutilojen varaustilannetta. Lisätietoja tilavarauksista sivuilla Varaa tiloja ja Koulutilat.

Kuntarekryn lastenhoitajien sijaisrekisteriin ilmoittautuminen 
Jätä avoin hakemus Raahen varhaiskasvatuksen sijaisrekisteriin. Varhaiskasvatuksen jatkuva haku tarjoaa mahdollisuuksia lastenhoitajien tehtäviin päiväkodeissa.

Kuntarekryn opettajien sijaisrekisteriin ilmoittautuminen 
Jätä avoin hakemus Raahen opetustoimen sijaisrekisteriin. Opettajien viransijaisuudet tarjoavat mahdollisuuksia kaikkiin opettajan tehtäviin peruskouluissa ja lukiossa.

Raahe-opiston verkkoasiointi 
Raahe-opiston verkkoasiointipalvelussa voit selata opinto-ohjelmaa ja ilmoittautua kursseille. Et tarvitse käyttäjätunnusta tai salasanaa kurssihakuun tai ilmoittautumiseen.

Wilma - opetustoimen asiointi 
Raahen peruskouluissa ja lukiossa on käytössä Wilma-järjestelmä koulun ja kodin väliseen vuorovaikutukseen. Wilman kautta myös ilmoittaudutaan ensimmäiselle luokalle.

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Raahessa sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisistä palveluista vastaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue. Pohteen verkkopalvelut löydät heidän omalta verkkosivustoltaan.

Vapaa-aika ja kulttuuri

Avustushaku sähköisessä asiointipalvelussa 
Sähköinen avustushaku on käytössä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluissa sekä osassa lähidemokratiatoimikunnan avustuksia. Suorat linkit sähköisiin avustushakemuksiin löytyvät Hae avustuksia -osan kautta. Avustusten haku edellyttää vahvaa tunnistautumista varmennekortilla, mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksin.

e-Aineistot Outi-kirjastoissa 
Voit tutustua Outi-kirjastojen e-kirjoihin, e-lehtiin ja musiikkiin. Sisäänkirjautumalla voit tehdä varauksia ja tarkastella lainojasi.

Latukartta - Raahen hiihtolatujen karttapalvelu 
Raahen latukarttapalvelusta löydät hiihtolatujen reitit ja tietoa latujen kunnosta. 

Tapahtuman ilmoittaminen Kalevan tapahtumakalenteriin 
Raahen tapahtumat ilmoitetaan Kalevan tapahtumakalenterissa. Ilmoittaminen on maksutonta, mutta vaatii rekisteröitymisen.

Outi-kirjasto 
Outi-kirjastopalvelussa voit tutustua kirjaston aineistoon, tehdä hakuja ja varauksia sekä tarkastella lainojasi.

Raahen liikuntapalvelujen sähköinen asiointi 
Ilmoittautuminen liikuntapalvelujen ryhmiin.

Tiketti - Raahesalin lipunmyynti 
Voit tilata liput Tapahtumatalo Raahessa järjestettäviin konsertteihin ym. tapahtumiin Raahen kulttuuritoimen lipunmyyntijärjestelmän kautta.

Timmi-tilanvarausjärjestelmä 
Vapaa-ajan tiloista Timmissä ovat nuorisotilat, Kaupunginlahden liikennepuisto, Lännenrannan leirikeskus sekä osa liikunta-, kulttuuri-, kokous- ja ulkotiloista. Timmin kautta voit tilasta riippuen selata tai varata kaupungin vuokrattavia tiloja. Lisätietoja tilavarauksista Varaa tiloja -sivulla.

Varaamo 
Varaamo-palvelusta voit varata Raahen ja Vihannin kirjastojen laitteita, tiloja ja palveluja. Palvelussa käytetään OUTI-kirjastokorttia ja salanumeroa.

 

Toimialueita koskeva sähköinen yhteydenpito on mahdollista Raahen kaupungin palautepalvelun kautta. Yhteydenpito onnistuu myös sähköpostitse. Toimipisteiden yleiset sähköpostiosoitteet löytyvät Toimipisteet-sivulta. Henkilöstön yhteystiedot ovat muotoa etunimi.sukunimi [at] raahe.fi.

Tutustu järjestelmiä koskeviin henkilötietojen käsittelyyn.