Asiointi toimialueittain

Raahen kaupungilla on käytössä useita sähköisiä asiointikanavia. Osa palveluista vaatii rekisteröitymisen tai vahvan tunnistautumisen.

Luettelo toimialueisiin liittyvistä sähköisistä kanavista avautuu valitun linkkisanan alapuolelle.

Asuminen ja elinympäristö

Aluehallinnon asiointipalvelu
Aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa voit asioida elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä aluehallintovirastojen kanssa. Palvelussa voit saattaa asiasi vireille, vastata täydennys- ja lisätietopyyntöihin sekä vastaanottaa päätökset.

Asemakaavan kommentointi
Kommentoi Raahen vireillä olevia asemakaavoja sähköisen lomakkeen kautta.

Lupapiste.fi
Hae rakennuslupa sähköisen asiointipalvelun Lupapisteen kautta. Lupapisteeseen kirjautumalla voit hakea rakennetun ympäristön lupia ja hoitaa niihin liittyvää viranomaisasiointia.

Tonttipörssi kartalla
Raahen tonttitarjonta karttapalvelussa.

Hallinto

Hilma - Julkiset hankinnat
Kansallisen kynnysarvon tai EU-kynnysarvon ylittävät tarjouspyynnöt julkaistaan sähköisellä ilmoituskanavalla Hilmassa.

Kuntarekry
Raahen kaupunki käyttää työvoiman rekrytoinnissa sähköistä Kuntarekry.fi -palvelua. Palvelun kautta voit jättää hakemuksen kaupungin avoimiin työpaikkoihin. Voit myös täyttää avoimen työhakemuksen tai ilmoittautua opettajien sijaisrekisteriin tai varhaiskasvatuksen sijaisrekisteriin.

Luottamushenkilöiden kokousjärjestelmä
Kokousjärjestelmässä kaupungin luottamushenkilöt voivat tutustua etukäteen annettuun aineistoon ja kommentoida sitä, tehdä muutosesityksiä sekä äänestää kokousten aikana. Kokousjärjestelmän käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Pienhankintapalvelu
Pienhankinnoissa käytetään sähköistä kilpailutusjärjestelmää, minkä ilmoitukset löydät pienhankintapalvelun portaalista. Voit jättää tarjouksen ilmaiseksi rekisteröityneenä käyttäjänä.

Tarjouspalvelu
Raahen kaupungin käynnissä olevat tarjouskilpailut ilmoitetaan sähköisessä Tarjouspalvelussa. Voit tarkastella tarjouspyyntöjä ilman tunnuksia ja rekisteröityneenä käyttäjänä voit jättää tarjouksen sähköisesti.

Kasvatus ja koulutus

DaisyNet
Raahen varhaiskasvatuksen DaisyNet on huoltajien ja hoitopaikan välinen asiointikanava. DaisyNetissä voit mm. varata lapsellesi hoitoaikoja. Asiointipalvelun käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista verkkopankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä.

eDaisy - varhaiskasvatuksen asiointi
Raahen varhaiskasvatuksen sähköisessä asiointipalvelussa voit mm. hakea lapsellesi varhaiskasvatuspaikkaa ja ilmoittaa lapsesi esiopetukseen. Asiointipalvelun käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista verkkopankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella.

Ilmoittautuminen Raahen musiikkiopistoon
Voit ilmoittaa lapsesi tai itsesi Raahen musiikkiopiston musiikkileikkikouluun, instrumenttiopetukseen, soitinvalmennukseen ja Suzuki-viulunopetukseen.

Koulutilojen varaustilanteen tarkastelu Timmissä
Koulutilat on liitetty sähköiseen Timmi-tilanvarausjärjestelmään. Timmissä voit tarkastella koulutilojen varaustilannetta. Lisätietoja tilavarauksista sivuilla Varaa tiloja ja Koulutilat.

Kuntarekryn lastenhoitajien sijaisrekisteriin ilmoittautuminen
Jätä avoin hakemus Raahen varhaiskasvatuksen sijaisrekisteriin. Varhaiskasvatuksen jatkuva haku tarjoaa mahdollisuuksia lastenhoitajien tehtäviin päiväkodeissa.

Kuntarekryn opettajien sijaisrekisteriin ilmoittautuminen
Jätä avoin hakemus Raahen opetustoimen sijaisrekisteriin. Opettajien viransijaisuudet tarjoavat mahdollisuuksia kaikkiin opettajan tehtäviin peruskouluissa ja lukiossa.

Raahe-opiston verkkoasiointi
Raahe-opiston verkkoasiointipalvelussa voit selata opinto-ohjelmaa ja ilmoittautua kursseille. Et tarvitse käyttäjätunnusta tai salasanaa kurssihakuun tai ilmoittautumiseen.

Wilma - opetustoimen asiointi
Raahen peruskouluissa ja lukiossa on käytössä Wilma-järjestelmä koulun ja kodin väliseen vuorovaikutukseen. Wilman kautta myös ilmoittaudutaan ensimmäiselle luokalle.

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Raahessa sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisistä palveluista vastaa Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Hyvinvointikuntayhtymän verkkopalvelut löydät heidän omalta verkkosivustoltaan.

NettiRassi
Raahen sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen palvelukanava kiireettömien asioiden hoitoon. Asiointipalvelun käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista.

Vapaa-aika ja kulttuuri

e-Aineistot Outi-kirjastoissa
Voit tutustua Outi-kirjastojen e-kirjoihin, e-lehtiin ja musiikkiin. Sisäänkirjautumalla voit tehdä varauksia ja tarkastella lainojasi.

Ilmoita tapahtumasta Kalevan tapahtumakalenteriin
Raahen tapahtumat ilmoitetaan Kalevan tapahtumakalenterissa. Ilmoittaminen on maksutonta, mutta vaatii rekisteröitymisen.

Outi-kirjasto
Outi-kirjastopalvelussa voit tutustua kirjaston aineistoon, tehdä hakuja ja varauksia sekä tarkastella lainojasi.

Raahen liikuntapalvelujen sähköinen asiointi
Ilmoittautuminen liikuntapalvelujen ryhmiin.

Raahesalin lipunmyynti
Voit tilata liput Tapahtumatalo Raahessa järjestettäviin konsertteihin ym. tapahtumiin Raahen kulttuuritoimen lipunmyyntijärjestelmän kautta.

Timmi-tilanvarausjärjestelmä
Vapaa-ajan tiloista Timmissä ovat nuorisotilat, Kaupunginlahden liikennepuisto, Lännenrannan leirikeskus sekä osa liikunta-, kulttuuri-, kokous- ja ulkotiloista. Timmin kautta voit tilasta riippuen selata tai varata kaupungin vuokrattavia tiloja. Lisätietoja tilavarauksista Varaa tiloja -sivulla.

Varaamo
Varaamo-palvelusta voit varata Raahen ja Vihannin kirjastojen laitteita, tiloja ja palveluja. Palvelussa käytetään OUTI-kirjastokorttia ja salanumeroa.

 

Toimialueita koskeva sähköinen yhteydenpito on mahdollista Raahen kaupungin palautepalvelun kautta. Yhteydenpito onnistuu myös sähköpostitse. Toimipisteiden yleiset sähköpostiosoitteet löytyvät Toimipisteet-sivulta. Henkilöstön yhteystiedot ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)raahe.fi.

Tutustu järjestelmiä koskeviin henkilötietojen käsittelyyn.