Varhaiskasvatus

Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on subjektiivinen oikeus päivähoitoon eli varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatus on lapsen elinpiirissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatus perustuu Opetushallituksen valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, joka on määräävä asiakirja.

Perhe voi valita varhaiskasvatuspalveluista lapselleen joko kunnallisen päivähoidon, yksityisen päivähoidon tai kotihoidon tuen.

Raahelainen varhaiskasvatus on laadukasta, lapsi- ja perhelähtöisyyteen perustuvaa palvelua. Toiminnan lähtökohtana on lapsen kehityksen tukeminen monipuolisen toiminnan avulla yhteistyössä vanhempien kanssa. Päivähoitoa järjestettäessä tavoitteena on joustavuus eri varhaiskasvatusmuotojen välillä ja asiakasnäkökulman huomioiminen.

Raahen kaupungissa tarjotaan varhaiskasvatuspalveluja kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa, ryhmäperhepäivähoidossa, perhepäivähoidossa ja avoimessa päiväkodissa.

Esiopetusta järjestetään lähes kaikissa päiväkodeissa ja kouluissa.

Raahen varhaiskasvatuspalveluissa tarjotaan tukea lapsen kehitykseen ja oppimiseen: Varhaiskasvatushenkilöstön lisäksi lasten ja vanhempien tukena on neljä varhaiserityisopettajaa sekä AAC-ohjaaja.

Raahen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma

Värikäs liukumäki leikkikentällä.
Kuva: Pixabay.
Avoinna
klo 9.00 - 15.00
Varhaiskasvatuspalvelut/
hallinto
Rantakatu 5 D
Brain Center 1 krs.
PL 62
92101 Raahe

varhaiskasvatuspalvelut [at] raahe.fi
Varhaiskasvatuksen neuvonta / Palvelunohjaus
(hoitopaikkoihin liittyvät asiat)

Sanna Ilmakangas
Puh. 040 130 8213