Varhaiskasvatus

Raahessa lapset saavat ellää ilosen, huolettoman ja turvallisen lapsuuen.

Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen sen kuukauden alusta, kun lapsi täyttää yhdeksän kuukautta. Varhaiskasvatus on lapsen elinpiirissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lapsen hyvinvointia, tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista. Raahen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma määrittelee toimintamme sisältöä varhaiskasvatuspalveluissa: päiväkodeissamme, perhehoidossamme sekä avoimessa varhaiskasvatuksessamme.

Perhe voi valita varhaiskasvatuspalveluista lapselleen joko kunnallisen tai yksityisen varhaiskasvatuksen tai kotihoidon tuen. Tavoitteenamme on löytää yhdessä perheiden kanssa sen hetkiseen tarpeeseen sopivin vaihtoehto.

Varhaiskasvatuksemme on laadukasta, lapsi- ja perhelähtöisyyteen perustuvaa palvelua. Toimintamme lähtökohtana on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen monipuolisen toiminnan avulla yhteistyössä vanhempien kanssa.

Esiopetusta järjestetään kaikissa kunnallisissa päiväkodeissa ja osassa kouluista.

Kun lapsi tarvitsee tukea kasvunsa, kehityksensä tai oppimisensa vaiheissa varhaiskasvatushenkilöstön lisäksi lasten ja vanhempien tukena on varhaiskasvatuksen erityisopettajia ja kommunikaatio-ohjaaja. Teemme yhteistyötä tarvittaessa myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa.

Raahen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma

Värikäs liukumäki leikkikentällä.
Kuva: Pixabay.
Avoinna
klo 9.00 - 15.00

Varhaiskasvatuspalvelut/
hallinto
Rantakatu 5 D
Brain Center 1 krs.
PL 62
92101 Raahe
varhaiskasvatuspalvelut [at] raahe.fi
Varhaiskasvatuksen neuvonta / Palvelunohjaus
(hoitopaikkoihin liittyvät asiat)
Sanna Ilmakangas
Puh. 040 130 8213