Hankkeet

Raahen varhaiskasvatuksessa tehdään aktiivista kehittämistyötä, jota tukevat erilaiset Opetushallituksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoitukset. Raahen varhaiskasvatuksen kehittämishankkeet ovat linjassa varhaiskasvatuksen toiminnallisiin tavoitteisiin ja näin ollen myös hankkeiden kantavia teemoja ovat mm. arviointi, johtaminen, varhaiskasvatuksen laadun parantaminen, toimintamallien vakiinnuttaminen ja rakenteiden kehittäminen. Tavoitteena on vahvistaa yhteisöllistä kehittämistyötä ja pysyä mukana varhaiskasvatuskentän jatkuvissa muutoksissa.

Käynnissä olevat hankkeet

Tasa-arvo II-hanke

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtion erityisavustusta varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2022–2023.
Valtionavustus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden sekä inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistamiseen. Valtionavustuksella edistetään oppimista, hyvinvointia, vuorovaikutusta ja lähipalveluperiaatetta sekä lapsen oikeutta välttämättömään ja riittävän varhaiseen tukeen.
Avustuksen käyttöaika on 2022 - 31.12.2023

Varhaiskasvatuslain mukaisen tuen edistäminen -hanke

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtion erityisavustusta varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistämiseksi vuosille 2022–2023.
Valtionavustuksella tuetaan varhaiskasvatuslain tuen uudistuksen toimeenpanoa sekä pysyvien toimintamallien, rakenteiden ja toimintakäytänteiden ja -kulttuurin kehittämistä.
Avustuksen käyttöaika on 10.5.2022 – 31.12.2023

Laadun, arvioinnin ja johtamisen -hanke

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtion erityisavustusta varhaiskasvatuksen laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittämiseen vuosille 2022–2023.
Valtionavustuksella tuetaan varhaiskasvatuksen laatu- ja arviointityön sekä johtamisen toimintakäytäntöjen ja –kulttuurin kehittämistä.
Avustuksen käyttöaika on 2022 - 31.12.2023

Valssi-hanke

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtion erityisavustusta digitaalisen laadunarviointijärjestelmän Valssin käyttöönoton tukemiseen vuodelle 2023–2024.
Avustuksen käyttöaika 1.1.2023-30.6.2024

Tasa-arvo III-hanke

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtion erityisavustusta varhaiskasvatuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2023–2024.
Valtionavustus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden sekä inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistamiseen. Valtionavustuksella edistetään oppimista, hyvinvointia ja lähipalveluperiaatetta sekä lapsen oikeutta välttämättömään ja riittävän varhaiseen tukeen.
Avustuksen käyttöaika on 2023 – 31.12.2024