Tiedotteet

Esiopetuslukuvuosi 2024 - 2025

Raahen kaupunki järjestää kaikille 6-vuotiaille lapsille maksutonta esiopetusta ajalla 8.8.2024 – 31.5.2025.
Lukuvuonna 2024–2025 esiopetuspaikkoja on haettavana koko- ja osapäiväryhmissä Antinkankaan, Kummatin, Lybeckerinpuiston, Ollinsaaren, Vihannin, Pattasten, Satulehdon ja Saloisten päiväkodeissa. Mikäli lapsenne tarvitsee vuorohoitoa, esiopetus järjestetään Lybeckerinpuiston tai Vihannin päiväkodeissa.
Paikat Lybeckerinpuiston ulkoilmaeskariin ovat myös haettavana. Mikäli haette lastanne tähän ryhmään, hakekaa Lybeckerinpuiston päiväkodin esiopetukseen ja lisätietoihin merkitään Ulkoilmaeskari.
Lisätietoja: p. 040 135 7001/ Ulkoilmaeskari. Esiopetuksen järjestäjä päättää hakemukset saatuaan, perustetaanko ryhmä myös lukuvuodeksi 2024–2025.

Esiopetuksen sähköinen ilmoittautuminen

Lukuvuonna 2024–2025 järjestettävään esiopetukseen haetaan sähköisesti ajalla 22.1.-2.2.2024. Palveluun kirjaudutaan lapsen vanhemman verkkopankkitunnuksella.  https://raahe.daisynet.fi/eDaisy
Tiedustelut: puh. 044 439 4377 / Maisa Haapakoski.
Esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta tarvitsevien lasten tulee sähköisessä ilmoittautumisessa valita kohta esiopetus + täydentävä varhaiskasvatus. Esiopetuspaikkaa tulee hakea ensisijaisesti lähipäiväkodista.
Ilmoittautumisen jälkeen esiopetuksen järjestäjä päättää lapsen esiopetuspaikasta, mutta vanhempien toivomukset otamme mahdollisuuksien mukaan huomioon. Toivomme, että vanhemmat laittavat ilmoittautumiseen myös toissijaisen vaihtoehdon.

Jos olette muuttamassa pois Raahesta ennen kuin esiopetuslukuvuosi alkaa ja lapsenne on menossa toiselle paikkakunnalle esiopetukseen, ilmoittakaa myös siitä meille!

 

Päiväkotien vuorottainen sulkeminen loma-aikoina

Loma-aika Avoinna Suljettu
4.-10.3.2024 Kummatti, Antinkangas, Saloinen, Pattanen Ollinsaari, Satulehto
1.-28.7.2024 Kummatti, Ollinsaari, Pattanen Antinkangas, Saloinen, Satulehto
23.12.2024 – 6.1.2025 Antinkangas, Saloinen, Pattanen Kummatti, Ollinsaari, Satulehto

Lybeckerinpuiston päiväkoti ja Vihannin päiväkoti toimivat supistetusti vuorohoidon tarpeen mukaisesti loma-aikoina.

Etäryhmien aukiolot loma-aikoina sovitaan erikseen.

Päiväkotien vuorottaisella sulkemisella pyrimme varmistamaan henkilökunnan riittämisen loma-aikoina ja mahdollistamaan perheiden loma-aikojen valintaa huomioidessaan lapsensa oman päiväkodin tai perhepäivähoitopaikan kiinniolon loman aikana. 

Mikäli kiinni olevan päiväkodin tai perhepäiväkodin lapset tarvitsevat varhaiskasvatusta, tarjotaan se auki olevassa päiväkodissa.

Lapsi piirtää värikynillä.
Kuva: Pixabay.