Asiakasmaksut (1.8.2024 alkaen)

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät voimassaolevan varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan. Varhaiskasvatuksesta perittävä maksu perustuu perheen kokoon, tuloihin sekä varattuihin tunteihin / kuukausi.

Perheen koko, tulorajat ja maksuprosentit
Perheen henkilömäärä Vähennettävä tuloraja euroa / kk Korkein maksuprosentti
2 4066 10,7 %
3 5245 10,7 %
4 5956 10,7 %
5 6667 10,7 %
6 7376 10,7 %

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi (6), lisätään maksun määräämisen perusteena olevaan tulorajaan 275 € jokaisesta seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Laskukaava asiakasmaksun määrittämiseen: Perheen tulot - vähennettävä tuloraja x 10,7% = korkeimman maksuprosentin mukainen kuukausimaksu.

Mikäli samasta perheestä on useampi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, määritellään perheen asiakasmaksuissa sisarusalennus. Nuorimmalle hoidossa olevalle lapselle määritellään edellä olevan taulukon mukaisesti asiakasmaksu. Ikäjärjestyksessä seuraavalle lapselle määritellään maksu, joka on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta. Jokaisesta seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestörekisterin mukaan osoite. Poikkeuksena on tilanne, jossa vain toinen huoltaja tarvitsee varhaiskasvatuspalveluita. Tällöin maksu määritellään tämän huoltajan perheen tulojen perusteella.

Tuntirajataulukko
Lapselle varattu varhaiskasvatusaika kuukaudessa Maksuprosentti kokoaikaisesta kuukausimaksusta 
yli 151 h / yli 35 h viikossa 100 %
126-150 h 90 %
106-125 h 80 %
86-105 h 70 %
66-85 h / n. 20 h viikossa 60 %
alle 65 h 50 %

Perhe laskee ja varaa lapselleen tarvitsemansa varhaiskasvatustuntien määrän. Maksu määräytyy varattujen tuntien perusteella yllä olevan taulukon mukaisesti.

Esiopetus, jota järjestetään 700h/ vuosi, 19h/ viikko, on maksutonta. Esiopetuksen lisäksi tarvittava varhaiskasvatus on maksullista ja varhaiskasvatusmaksun määrittämiseen käytetään yllä olevia taulukoita. Lisäksi esiopetuksessa olevia lapsia koskee seuraava tuntirajataulukko esiopetuksen aikana:

Esiopetuksen tuntirajataulukko
Lapselle esiopetuksen lisäksi varattu varhaiskasvatus / kk Maksuprosentti kokoaikaisesta kuukausimaksusta
30 h 35 %

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään kerran kuukaudessa ja se peritään pääsääntöisesti yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Korkein perittävä maksu on 311 €. Jos lapsikohtainen kuukausimaksu on vähemmän kuin 30 €, sitä ei peritä. Maksun loppusumma pyöristetään euroihin.

Leikkitoiminnasta peritään 40 € / lapsi / lukukausi.

Maksun viivästyskorko on 10 % ja se on ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki

Varhaiskasvatuksen maksulaskuri

Lapsi leikkii legoilla.
Kuva: Pixabay.
Lisätietoja

Maisa Haapakoski
hallintosihteeri
Puh. 044 439 4377
maisa.haapakoski [at] raahe.fi