Talousarvio

Talousarviossa määritellään Raahen kaupungin menot ja tulot sekä tavoitteet seuraavalle vuodelle. Talousarvio sisältää myös kaupungin investoinnit. Talousarvion lähtökohtana on kaupunkistrategia vuosille 2022–2027.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Toimielimet seuraavat toiminnan ja talouden toteutumista ja raportoivat kaupunginhallitukselle joka toinen kuukausi.

Tuloveroprosentti

Kaupunginvaltuusto on määrännyt Raahen kaupungin vuoden 2024 tuloveroprosentiksi 8,8.

Kiinteistöveroprosentit

Kaupunginvaltuusto on määrännyt Raahen kaupungin vuoden 2024 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

  • vakituinen asuinrakennus 0,55 %
  • muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,20 %
  • rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %
  • yleinen kiinteistöveroprosentti, rakennukset 1,20 %
  • yleinen kiinteistöveroprosentti, maapohja 1,30 %
  • yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %
  • voimalaitos 3,10 %