Tilinpäätös

Kaupunginhallitus laatii tilikaudelta tilinpäätöksen tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä  ja antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajat tarkastavat tilinpäätöksen ja kaupunginvaltuusto käsittelee tilinpäätöksen kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta.