Päätöksenteko

Kunnan päätöksenteko perustuu kuntastrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä kaupunginvaltuuston päätöksiin.

Kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, käyttää kunnan päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.

Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kunnan henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kuntalaisille tietoa päätöksistä

Raahen kaupunki antaa sähköisten kanavien kautta kuntalaisille tiedoksi erilaiset kokousasiakirjat, päätökset ja kuulutukset. Mahdollisesta muutoksenhausta on ohjeistus kunkin päätöksen yhteydessä. Tietoverkossa näkyvillä olevat päätökset:

Poika istumassa puheenjohtajan paikalla Raahen Raatihuoneen juhlasalissa.
Kuva: Tiina Lämsä.
Lisätiedot
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja
Leena Mikkola-Riekkinen
puh. 040 311 0351
leena.mikkola-riekkinen [at] raahe.fi