Liikuntatoiminnan avustukset

Raahelaiset rekisteröidyt liikuntaseurat ja vapaat toimintaryhmät voivat hakea kaupungilta yleis- ja erityisavustusta. Vuosittain jaettava yleisavustus on tarkoitettu hakijan yleisen toiminnan tukemiseen. Tulevaisuuslautakunta tekee päätöksen yleisavustuksista.

Erityisavustuksella tarkoitetaan kertaluontoista, pääsääntöisesti jälkikäteen myönnettävää avustusta. Erityisavustusta voi hakea esimerkiksi tapahtuman järjestämiseen, matkustuskustannuksiin tai suunnistuskarttojen valmistamiseen. Erityisavustusta myönnetään myös toimintaa palvelevan kaluston tai välineistön hankkimiseen. Liikuntapalveluista vastaava viranhaltija tekee erityisavustuksia koskevat päätökset neljä kertaa vuodessa.

Toimi näin

Yleisavustus
Hae yleisavustusta määräaikaan mennessä liikuntaseurojen sähköisellä yleisavustushakemuksella. Yleisavustuksen hakuaika on 1.3.-31.3.2022. Verkkolomake on avoinna ainoastaan määriteltynä ajanjaksona.

Verkkolomakkeen täyttäminen edellyttää, että hakijaseuran tai ryhmän yhteyshenkilö tunnistautuu vahvasti verkkolomakkeelle. Tunnistautuminen onnistuu mobiilivarmenteen, varmennekortin tai pankkitunnusten avulla.

Liitä avustushakemuksen mukaan:

 • kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
 • kuluvan vuoden talousarvio
 • edellisen vuoden tilinpäätös
 • edellisen vuoden toimintakertomus
 • edellisen vuoden toiminnantarkastuskertomus
 • yhdistyksen säännöt (uusi hakija tai sääntömuutos).


Lisäksi tarvitaan edellisen vuoden tilitystiedot mahdollisesti edellisenä vuotena saadun avustuksen määrästä.

Jos et voi lähettää kaikkia liitteitä verkkohakemuksen mukana, voit toimittaa niitä myös hakuajan jälkeen. Lähetä tällöin liitteet avustusten täydennysliitteiden verkkolomakkeella. Mahdollinen yleisavustus maksetaan vasta sitten, kun kaikki pyydetyt liitteet on toimitettu.

Erityisavustus
Hae erityisavustusta sähköisellä liikuntayhdistyksen erityisavustushakemuksella. Hakemus on avoinna 1.3.-15.12.2022. Päätökset avustuksista tehdään kaksi kertaa vuodessa.

Liitä erityisavustushakemuksen mukaan selvitys avustuksen käyttötarkoituksesta, esimerkiksi kopioita kuiteista.

Jos sähköisen avustushakemuksen täyttäminen ei ole mahdollista, voit täyttää tulostettavan pdf-lomakkeen. Lähetä tulostettu lomake liitteineen Raahen kaupungin kirjaamoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Yleis- ja erityisavustusta voi hakea valtakunnalliseen keskusjärjestöön kuuluva urheiluseura. Hakijaseuran pitää olla Raahessa rekisteröity liikuntaseura tai muu rekisteröity tai rekisteröimätön, liikuntatoimintaa harjoittava yhdistys. Tällaisen yhdistyksen hallinto, toiminta ja talous pitää olla järjestetty rekisteröidyn yhdistyksen tavoin. Yhdistyksellä on myös oltava säännöt ja täysi-ikäiset nimenkirjoittajat.

Avustuksia ei myönnetä:

 • toimitilojen rakentamiseen ja perusparantamiseen
 • verotusoikeuden omaavan yhteisön toiminnan tukemiseen
 • koulun, oppilaitoksen tai muun laitoksen järjestämään tai niiden toimintaan liittyvän toiminnan tukemiseen
 • toimintaan, johon jokin toinen kaupungin hallintokunta myöntää avustuksia
 • kaupungin järjestämään toimintaan
 • toimintaan, johon kaupunki muutoin osallistuu.

Rantalentopallon pelaajia hiekkarannalla.
Raahen kaupunki tukee urheiluseuroja avustuksin. Kuva: Noora Riikonen, Raahen kaupungin viestintä ja markkinointi.
Lisätiedot
Toimistosihteeri
Tarja Sieppala
puh. 040 135 6783
tarja.sieppala [at] raahe.fi
Lisätiedot
Liikuntapalvelupäällikkö Toni Ojala
puh. 040 130 8240
toni.ojala [at] raahe.fi