Henkilötietojen käsittely

Raahen kaupungissa henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Asetus antaa jokaiselle mahdollisuuden valvoa omien henkilötietojensa käsittelyä ja saada niistä tietoa.

Kun asioit Raahen kaupungin palveluissa, henkilötietojasi käsitellään vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen ja siihen tarkoitukseen mihin ne on tarkoitettu. Jokaisesta palvelusta on laadittu tietosuojaseloste, missä rekisteripitäjä kertoo tarkemmin henkilötietojen käsittelystä kyseisessä palvelussa.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tiedonohjaussuunnitelmia ja niihin määriteltyjä säilytysaikoja. Tiedot säilytysajoista ja muusta käsittelystä tulevat viranomaisten ohjeista sekä laeista ja asetuksista.  Kaupungin henkilöstö tekee vuosittain tietosuojatestin ja kaupungilla on tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka.

Tietosuojalla tarkoitetaan perusoikeutta, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojan tarkoituksena on osoittaa, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä. Tietosuojavaltuutetun toimisto valvoo henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja tietosuojaoikeuksien toteutumista.

Tietoturvallinen toiminta on yksi tietosuojan toteuttamisen keinoista. Tietoturvaratkaisuilla suojataan tietoaineisto (sähköinen, paperi, puhe) ja tietojärjestelmät. Tiedot saavat olla vain niiden käytössä, joilla on siihen oikeus (luottamuksellisuus). Tiedon pitää myös olla käytettävissä tarvittuun aikaan (käytettävyys),  oikeassa muodossa ja muuttumattomana (eheys).

Evästeiden käyttö

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeiden avulla voidaan kerätä ns. seurantatietoja jota käytetään sivuston kehittämiseen vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita  ja teknisen toimivuuden varmistamiseen.

Seurantatietojen keräämiseen sivustolla käytetään Google Analytics-sovellusta ja sen avulla keräämme tietoa mm. suosituimmista sivuista, kävijämääristä, käytetyistä selainversioista, mistä maasta vierailut ovat sekä mihin aikaan ja kauanko sivuilla on vierailtu. Evästeillä kerättyjä tietoja ei käytetä yksittäisen käyttäjän tunnistamiseen.

Käyttämällä sivustojamme hyväksyt evästeiden käytön. Voit estää evästeiden käytön internetselaimesi asetuksista, samoin jo tallentuneet tiedot voi tyhjentää asetusten kautta. Sivuston käyttö on mahdollista, vaikka estäisitkin evästeet.

 

Henkilöt istuvat pöydän ääressä edessään kannettava tietokone ja kännykkä.
Palaverissa, kuva: Unsplash.
Raahen kaupungin tietosuojavastaava 
Anita Rättyä
Puh. 040 646 0213
tietosuoja [at] jict.fi