Henkilötietojen käsittely

Raahen kaupungissa henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Asetus antaa jokaiselle mahdollisuuden valvoa omien henkilötietojensa käsittelyä ja saada niistä tietoa.

Kun asioit Raahen kaupungin palveluissa, henkilötietojasi käsitellään vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen ja siihen tarkoitukseen mihin ne on tarkoitettu.

Henkilörekisterin muodostavista palveluista on laadittu  kuvaus (tietosuojaseloste, henkilötietorekisteri), missä rekisteripitäjä kertoo tarkemmin henkilötietojen käsittelystä kyseisessä palvelussa.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tiedonohjaussuunnitelmaa ja siihen määriteltyjä säilytysaikoja. Tiedot säilytysajoista ja muusta käsittelystä tulevat viranomaisten ohjeista sekä laeista ja asetuksista.

Kaupungin henkilöstö on velvoitettu suorittamaan vuosittain tietosuojatestin ja kaupungilla on tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka.

Kaksi henkilöä istuu pöydän ääressä. Pöydällä on tietokone ja puhelin.
Kuva: Headway, Unsplash.
Raahen kaupungin tietosuojavastaava
Anita Rättyä
Puh. 040 646 0213
tietosuoja [at] jict.fi