Viestintä ja markkinointi

Raahen kaupungissa riittää viestittävää. Raahessa on elämää, tapahtumia, työpaikkoja, uusia kouluja rakentuu lähes vuosittain, tontteja yrityksille ja yksityisille, suurinvestointeja, suorastaan ylpeyttä herättävä luonto ympärillä ja lukuisia muita tositarinoita kerrottavaksi maailmalle. Kuntalaista viestintä palvelee kertomalla tarjolla olevista palveluista ja auttamalla hänet mahdollisimman helposti palvelun äärelle.

Viestinnän tehtäviä

Strategiassa mainittu avoimuus tarkoittaa viestinnän näkökulmasta uusien osallistavien vaikuttamiskeinojen ottamista tavaksi. Pyrkimyksenä on päästä aitoon vuorovaikutukseen kuntalaisten ja viestinnän kohderyhmien kanssa. Vuorovaikutteisuus tarkoittaa kaiken palautteen hyväksymistä ja siihen reagointia tarvittavin toimin mahdollisimman nopeasti.

Päätösviestintä

Päätösviestintä varmistaa, että kuntalaisille tiedotetaan aktiivisesti jo asioiden tullessa valmisteluvaiheeseen, millä mahdollistetaan kaupunkilaisten vaikuttamismahdollisuus kyseiseen asiaan. Päätösviestinnässä käytetään viestintäkanavia, joita kuntalaiset haluavat käyttää sekä pyritään palvelemaan mediaa proaktiivisesti.

Tietoa Raahesta maailmalle

Alueen kestävä kasvu on kertoimisen arvoinen asia. Viestinnällä kerrotaan tositarinoita Raahessa asumisesta sekä maankäytön ja kaavoituksen ajankohtaisista mahdollisuuksista ja tulevaisuudennäkymistä. Elinkeinoelämää ja yrittäjyyttä tuetaan kaupungin toimesta monipuolisesti ja yrittäjäverkostossa tapahtuu nyt paljon maailmalle viestittävää.  Raahelaisen matkailun nousu tuottaa paljon viestinnällisiä mahdollisuuksia ja tehtäviä puhumattakaan kaupunkimarkkinoinnista, jonka merkitys alueiden välisen kilpailun koventuessa vain kasvaa. Uuden ilmeen myötä tuotamme viestintämateriaalia asukkaiden saataville ja tarpeisiin, koska me kuntalaiset olemme ilman muuta kotiseutumme tärkeimpiä ja tehokkaimpia markkinoijia.

Kuntalaislähtöisyys ja osallistaminen

Kuntalaislähtöisyys on avainsana kunnan palveluista tiedottamisessa. Verkkosivu-uudistuksenkin lähtökohtana on kuntalaisten tarvitsemien tietojen mahdollisimman selkeä, kattava ja ajantasainen tarjooma. Osallistaminen kaikissa muodoissaan tarkoittaa sitä, että kunnan päätöksentekoon halutaan ottaa kuntalaiset eli oman asuinympäristönsä asiantuntijat mukaan keskustelemaan asioista jo ennen päätöksiä, jotta yhteinen kuntamme rakentuu yhdessä punnittujen toiveiden, tarpeiden ja realiteettien mukaan.

Viestinnän tulee olla ajantasaista ja reagoida herkästi muuttuviin olosuhteisiin ja suhdanteisiin, joten strategian kohta Uudistumisvalmius koskee erityisesti viestintää.

Suuri ihmisjoukko laulamassa torilla.
Yhteislaulua Raahen Härkätorilla 2018. Kuva: Henri Ylikulju, Raahen seutukunnan kuvapankki.
Viestintäpäällikkö
Leena Törmälä
puh. 040 830 3079
leena.tormala [at] raahe.fi
Markkinointisihteeri
Tarmo Somero
puh. 040 130 3885
tarmo.somero [at] raahe.fi